Economie en uitvoer groeien

423

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Ook de uitvoer steeg volgens het CBS in het laatste kwartaal van 2013.

Na een bescheiden groei in de voorafgaande kwartalen zet het herstel van de Nederlandse economie daarmee versneld door. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 is de omvang Economie en uitvoer groeienvan de economie eveneens 0,7 procent groter. Het vierde kwartaal van 2013 had evenveel werkdagen als het vierde kwartaal een jaar daarvoor.

Lichte groei uitvoer
Er werd in het vierde kwartaal 0,4 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. De uitvoer van Nederlandse goederen was 1,5 procent hoger, de wederuitvoer 0,2 procent. Onder wederuitvoer worden goederen verstaan die worden ingevoerd en na een kleine bewerking Nederland weer verlaten. De invoer was 0,9 procent lager dan een jaar eerder.
Met name de uitvoer van rubber- en kunststofproducten was in het vierde kwartaal veel groter dan een jaar eerder. De uitvoer van aardolieproducten en chemische producten was daarentegen kleiner.

Investeringen
De investeringen in vaste activa waren in het vierde kwartaal 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Met name in bedrijfswagens werd meer geïnvesteerd. Maar ook de investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties, en computers waren hoger dan een jaar eerder. De investeringen in woningen en in grond-, weg- en waterbouwkundige werken waren daarentegen lager dan een jaar eerder.

Minder banen
Het aantal banen van werknemers nam in het vierde kwartaal nog wel af, met 8 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. In het derde kwartaal bedroeg deze afname nog 41 duizend banen. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. (Bron: CBS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter