EBU wil voldoende geld voor Naiades II

816

De Europese Binnenvaart Unie (EBU) roept de Europese transportcommissaris Siim Kallas op deze keer voldoende financiële steun voor zijn Naiades II actieplan voor de binnenvaart ter beschikking te stellen. Alleen dan kan hij een tekortkoming zoals onder het huidige NAIADES programma voorkomen.

EBU roept CCR op vrije vaart op Rijn te garanderenOndanks de kritiek over de financiering, is de EBU ingenomen met het binnenvaartactieprogramma NAIADES II. ‘Het laat een hoog ambitieniveau van de Commissie zien, echter nog zonder duidelijke financiële steun. De EBU rekent erop dat de Commissie voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt.’

Innovatie
Het programma voorziet in steun van de Commissie en een leidende rol op het gebied van infrastructuur, innovatie, een goed functionerende markt, vergroening van de vloot, gekwalificeerd personeel en integratie in de multimodale logistieke keten. ‘Het schept voor de binnenvaart de nodige randvoorwaarden zodat deze ook in de toekomst haar toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie zal behouden. Van de sector worden initiatieven op het gebied van innovatie verwacht.’

Twijfel
Ondanks de zware economische omstandigheden, waarin deze sinds enkele jaren verkeert, heeft de sector reeds veel op dat terrein ondernomen. Recente voorbeelden hiervan zijn schepen die geheel of gedeeltelijk op LNG varen en de initiatieven om LNG als lading te kunnen vervoeren. Ofschoon de EBU twijfelt aan bepaalde aannames in NAIADES ten aanzien van de duurzaamheid van de sector, zoals ten aanzien van de externe kosten, zal zij zich voor een verdere vergroening van de binnenvaart inzetten.

Bestuur en financiering
Het nieuwe beleid ten aanzien van het bestuurlijke kader onder NAIADES II beschouwd de EBU als een belangrijke stap om de overlappende juridische kaders en verantwoordelijkheden te voorkomen. ‘Deze aanpak wordt gesteund door een administratieve overeenkomst tussen de Europese Commissie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart waaronder uniforme standaarden stapsgewijs de thans verschillende standaarden onder de diverse juridische regimes moeten vervangen. De voordelen van deze bedrijfstak kunnen immers in grote mate bijdragen tot de realisatie van de ecologische, economische en sociale uitdagingen van het Europese vervoerbeleid van het Witboek.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter