EBU en ESO hebben geld uit reservefonds hard nodig

992

BRUSSEL – De Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO hebben de komende jaren veel extra werk, en dus geld nodig, vanwege de mogelijkheid tot een bredere besteding van de middelen uit het reservefonds, met name voor vergroening, innovatie en professionalisering van de binnenvaart. Beide organisaties reageren hiermee op het bericht van de ASV dat het geld van de schippers uit het reservefonds naar EBU en ESO gaat.

Meedenken over nieuwe bevrachtingsvoorwaarden in de binnenvaartEBU en ESO wijzigden in de afgelopen jaren in het kader van de voorbereiding van het NAIADES II programma met de Europese Commissie, daarin ondersteund door het Europees Parlement en de Raad, de nog steeds bestaande Verordening 718/1999. ‘Oogmerk van deze wijziging was de mogelijkheid een bredere besteding van de middelen uit het reservefonds, te realiseren, met name voor vergroening, innovatie en professionalisering van de binnenvaart. Beide organisaties zijn het over deze doelstellingen eens en werken op Europees niveau nauw samen met de beleidsmakers om voor de binnenvaart het benodigde kader voor vooruitgang, innovatie en verbetering van de positie van de sector te realiseren. Dit brengt ontegenzeggelijk de komende jaren veel extra werk en inzet voor de organisaties met zich mee.’

Aansluiten

‘Al in 2003 – en vervolgens nog eens in 2006 – hebben EBU en ESO (inclusief ASV), met de Commissie gesproken over versterking van de internationale organisaties vanuit het fonds voor een sterkere vertegenwoordiging ten behoeve van de sector’, schrijven EBU en ESO. ‘Het is begrijpelijk dat iedereen over de besteding van deze middelen – die door de ondernemers in de binnenvaart gedurende de periode van de oud-voor-nieuw-regeling als boetes moesten worden betaald – mee wil praten. De betreffende Verordening wijst de zeggenschap daarover terecht toe aan de organisaties, die de binnenvaart op Europees niveau representeren en wier achterban dit geld ook heeft opgebracht. Iedereen die daarover mee wil praten kan zich bij één van deze organisaties aansluiten, voor zover aan de toetredingsvoorwaarden wordt voldaan.’

Schippersgeld

EBU en ESO melden dat in tegenstelling tot wat de ASV beweert, het reservefonds dat door schippers is opgebracht geld betreft dat reeds vijftien jaar geleden, na het buiten werking treden van Verordening 1101/89, aan een sloopactie is uitgegeven. ‘Op grond van deze verordening hebben de binnenvaartondernemers destijds een bijdrage aan het zogenaamde “sloopfonds” betaald, waaruit in die tijd de sloop van talrijke schepen is gefinancierd. Na het buiten werking treden van deze verordening is met Verordening 718 uit 1999 een boeteregeling voor nieuwbouw ingevoerd, om een nieuwe overcapaciteit in de markt tegen te gaan. Deze boetes, de zogenaamde “oud-voor-nieuw-regeling”, zijn betaald door bedrijven en particulieren, die in de periode van 1999 tot 2003 nieuwe schepen aan de markt hebben toegevoegd en betreft dus geenszins middelen die door “de particuliere schippers zijn ingebracht” zoals ASV stelt.’ (Bromn: ESO)

Lees ook:
‘Zes miljoen uit reservefonds binnenvaart naar EBU en ESO’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief