EBS bouwt nieuwe agri-loods van 18 miljoen

763

EBS heeft een langjarig contract gesloten met een klant die de Europoort Terminal als agri-hub wil gaan gebruiken. Op termijn wordt circa 1 miljoen ton extra agribulk op jaarbasis aangevoerd.

ebsTen behoeve van dit contract gaat EBS een vlakloods van 65.000 m3, inclusief transportsystemen en weeginstallaties bouwen. Voorts wordt het huidige trein-/trucklaadstation compleet herbouwd en uitgebreid. Om deze goederenstroom goed te kunnen ontvangen zal het Havenbedrijf Rotterdam een extra zeesteiger in de Beneluxhaven bouwen met een diepgang van 16 meter. Deze steiger wordt door EBS voorzien van een nieuwe ontvangsthopper en een transportbandensysteem.

De bouw van de nieuwe vlakloods met bijbehorende transportbanden en de uitbreiding van het trein-/trucklaadstation zullen naar verwachting in de eerste helft van 2014 gereed zijn. De bouw van de nieuwe zeesteiger zal volgens de huidige planning begin 2015 klaar zijn.
De totale investering bedraagt circa € 18.000.000,-. EBS zal deze nieuwbouw zelfstandig, met bankleningen, financieren. Voor EBS betekent dit een verdere uitbreiding van haar gesloten opslagcapaciteit en wordt de inzetbaarheid van de Europoort Terminal aanzienlijk versterkt. Het besluit tot investeren is onder voorbehoud van een positief advies van de OR, welke naar verwachting eind deze maand verkregen zal worden.