ING: ‘E-commerce verandert stedelijke distributie ingrijpend’

693

AMSTERDAM – De transitie van fysiek naar online verandert de omvang en samenstelling van de goederenstroom in stedelijke gebieden. Volgens ING opereren distributeurs in een sterk veranderend winkellandschap.

E-commerce verandert stedelijke distributie ingrijpend‘De wereld van logistieke dienstverleners actief in stedelijke distributie verandert snel. Dit heeft alles te maken met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, maar vooral ook met de toenemende online consumptie en de verschuiving die daardoor optreedt. Bovendien gaat de zoektocht naar efficiëntie door. De uitdagingen van de logistieke keten hierin zijn groot.’

Afhaalpunten

Het toekomstige aanbod bestaat uit een kleiner aantal traditionele winkels, waarbij de diversiteit per winkelgebied toeneemt (meer horeca, leisure, zorg en kleine verkooppunten). De winkelstraat maakt deels plaats voor afhaalpunten en levering aan huis, wat de ‘oude wereld’ vooral voor non-food producten, maar ook voor food-producten verandert. Distributie in de steden wordt nog fijnmaziger, terwijl de zendingsgrootte afneemt en de frequentie toeneemt. Snelheid van levering wordt een nog belangrijker criterium. Producten waarvoor consumenten nog naar de binnenstad komen zijn vers en wisselen vaker (juist de nieuwe producten willen consumenten zien) Hier zijn ook meer kleinere vrachtwagens (grote bestelwagens) voor nodig, die steeds vaker elektrisch rijden. Tegelijkertijd groeit de vraag naar betere logistieke oplossingen voor e-commerce.

Andere partijen

Ambities voor overheden en ketens, maar distributeurs hebben aandacht voor hun businessmodel nodig. Door de ontwikkelingen in de retail wordt het fundament onder het traditionele business model van distributeurs aangetast. Goederenstromen gaan anders lopen, maar opdrachtgevers worden door de opkomst van webwinkels voor een deel ook andere partijen (denk aan Zalando, Coolblue). Daarbij ontstaat er meer concurrentie met (grote) koeriersbedrijven. Er is veel aandacht voor kansrijke schonere, stillere en efficiëntere oplossingen. Een grote uitdaging voor overheden en samenwerkingsverbanden binnen ketens. Voor distributeurs is echter vooral ook van belang hoe de bedrijfsstrategie op het veranderende goederenstromen kan worden aangepast.

Toekomstbestendig

Gezien de grote veranderingen is het zaak het business model tegen het licht te houden. Webshops die groter worden besteden de logistiek vaak uit. Het is denkbaar dat kleine distributeurs meer in opdracht van grotere logistieke dienstverleners gaan werken. In een aantal gevallen hebben distributeurs zich al verbreed of gespecialiseerd, maar lang nog niet altijd zijn ze voorbereid op de toekomst.

Strategische opties kunnen zijn:
• (Intensieve) samenwerking met partners in traditionele distributie.
• Verbreding naar andere segmenten zoals goederen voor de horeca (food-service) of de zorg.
• Specialisatie in niche markten (grote/afwijkende goederen).
• Actief worden of zich specialiseren in logistieke dienstverlening (inzetten op e-fulfilment).

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief