Duitsland zet in op vergroening vervoer

681

Duitsland wil het verkeer vergroenen. In 2050 moet het verkeer veertig procent minder energie verbruiken dan nu het geval is. De Duitse regering nam daarvoor vandaag de mobiliteits- en brandstofstrategie van minister Ramsauer van het Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) aan.

Duitsland zet in op vergroening vervoerVolgens Ramsauer speelt het verkeer een belangrijke rol in de vergroening van de energiebehoefte. ‘Het verkeer is in Duitsland verantwoordelijk voor dertig procent van het energieverbruik en rond de twintig procent van de CO2-uitstoot. En het verkeer is ook nog eens voor negentig procent afhankelijk van aardolie.

Maatregelen die Duitland wil nemen:
– Het maken van een desgelijke strategie voor het gebruik van biobrandstoffen. Hier zijn nog teveel onzekerheden over het toekomstige potentieel en de technische mogelijkheden.
– Het moet duidelijker worden waar weggebruikers alternatieve brandstoffen kunnen tanken.
– Voor de luchtvaart moet een nationaal plan komen voor alternatieve brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine.
– In de binnenvaart wil het ministerie het gebruik van LNG stimuleren. Hiervoor willen de Duitsers grensoverschrijdende pilots gaan opzetten.
– In de zeevaart moet de overgang van zware stookolie naar diesel worden bevorderd.