‘Duitse tol voor alleen buitenlander mag niet van EU’

690

Duitsland mag volgens minister Schultz niet enkel buitenlanders tol laten betalen. Volgens de minister is dat niet mogelijk binnen Europa. Zij antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66).

Wit-Rusland voert per 1 juli tol in‘Een tol zal zowel voor inwoners als bezoekers van Duitsland moeten gelden’, schrijft Schultz. ‘Wel heeft de Europese Commissie onlangs laten weten, dat het daarbij toegestaan is de wegenbelasting voor eigen inwoners te verlagen. Ik zal vanzelfsprekend goed kijken naar de uitwerking van een dergelijk plan, aangezien dit ook gevolgen zal hebben voor de Nederlandse gebruikers van de Duitse wegen. Uitgangspunt is echter dat deze niet discriminatoir of onevenredig mogen uitpakken voor buitenlandse gebruikers van het Duitse wegennet. Ook de Europese Commissie zal nauwgezet kijken naar nieuwe plannen.’

Beprijzing
Schultz meldt dat inmiddels de meeste landen binnen Europa een vorm kennen voor beprijzing. ‘Dit varieert van vignet tot kilometerheffing tot tol voor bepaalde infrastructuur en kan van toepassing zijn op personenvervoer en/of vrachtvervoer. De precieze opzet hangt van het desbetreffende land af. De meest recente maatregel op dit gebied is de kilometerheffing, die op 1 juli 2013 in Hongarije is ingevoerd.’

Frankrijk en Engeland zijn voornemens nieuwe beprijzingssystemen voor vracht te introduceren:
-In Frankrijk zou per 1 januari 2014 de ECO-tax worden ingevoerd. Een kilometerheffing voor vrachtwagens boven de 12 ton voor de nationale wegen die niet reeds concessie tolwegen zijn (8500km). Het betreft ca. 10.000 km nationale wegen en 5000 km regionale wegen, dit laatste om sluipverkeer tegen te gaan. De Franse overheid heeft recent de invoering van de Ecotax uitgesteld tot onbepaalde tijd in verband met protesten in Bretagne.
-In Engeland zal met ingang van 1 april 2014 een vignet gelden voor vrachtvervoer boven de 12 ton. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter