Droge Lading Comité discussieert over toekomst drogeladingvaart

851

Het Droge Lading Comité (DLC) houdt zaterdag 14 september van 10.00 tot en met 16.00 uur in de evenementenhal in Gorinchem een congres voor de grote drogeladingschepen. De Universiteit Antwerpen heeft haar rapport/paper over de economische positie van de grote drogeladingschepen afgerond en bespreekt dat op het congres.

‘Binnenvaart moet crisis zelf oplossen, niet de overheid’Dr. Ir. Edwin van Hassel, onderzoeker aan het departement Transport en Regionale Economie van de UA, analyseert in opdracht van het DLC het probleem van de grote droge lading vloot om daarna een aanpak tot structuurverbetering voor te stellen. Op verzoek van het DLC wordt het rapport populair wetenschappelijk (begrijpelijk) geschreven. ‘Het rapport biedt achtergrondcijfers en het oplossingskader voor de discussie’, schrijft het DLC. ‘Op 14 september hebben wij samen de mogelijkheid om de toekomst van onze sector te beïnvloeden. Het is belangrijk dat wij onze verwachtingen voor die toekomst met elkaar delen zodat wij de oplossingen ook gezamenlijk kunnen dragen.’

Het DLC zette de meest voorkomende vragen hebben wij op een rijtje:

Wie zijn er uitgenodigd?
Alle ondernemers/scheepseigenaren met een drogeladingschip langer dan 86m, diverse bevrachters, de banken, de overheid en de binnenvaart-accountants.

Hoeveel schepen zijn langer dan 86 meter?
Bij elkaar rond de 900 schepen en daarbij nog 105 duwbakken welke permanent in een koppelverband varen.
Het DLC heeft er voor gekozen de schepen langer dan 86m op te delen in 6 groepen:
1 schepen t/m 110m met een breedte van 9m t/m 9.80m (125 stuks),
2 schepen t/m 110m met een breedte van 9.80 t/11.30m (200 stuks)
3 schepen t/m 110m met een breedte van 11.30 t/m 11.50 (280 stuks)
4 schepen tot 135m met een breedte van 11.45 (126 stuks)
5 koppelverbanden van 11m t/m 11.50 (105 x schip + bak)
6 schepen van 135m x 14.20 t/m 17.10 (63 stuks)

Waarom heb ik geen mail gehad?
Van de 900 schepen heeft het DLC ongeveer 725 mailadressen kunnen achterhalen. Wilt U de buurman vragen of hij de mail heeft gehad, zo niet vraag hem zich te melden bij de BLN tel: +31 10 206 06 00 of per mail: marjankruysdijk@bln.nl.

Wat is de stuurgroep EGR (Eensgezinde Grote Rijnvloot)?
De stuurgroep EGR is een spontaan initiatief van scheepseigenaren uit het kolentransport ontstaan in december 2012 in Gorinchem waar zij samen hun wens uitspraken voor een beter functionerende markt.

Wat is het DLC (droge lading comité)?
Op grond van de aanbevelingen in het rapport-Verberk heeft de stuurgroep EGR de voorzitter van het transitiecomité, de heer Arie Kraaijeveld, gevraagd de stuurgroep te helpen. De heer Kraaijeveld heeft met de voorzitter van de stuurgroep, Leo Nouwen (kvb Evanti) en Rinus de Korte, voorzitter werkgroep eenwording binnenvaart, het overlegplatform gevormd. In wisselende samenstellingen heeft het DLC de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met alle marktpartijen. Daarnaast heeft het DLC de vloot langer dan 86 meter in kaart gebracht en gekoppeld aan de contactgegevens, waardoor communicatie met (bijna) de hele vloot mogelijk is en er een wetenschappelijke marktanalyse kan worden gemaakt.

Wat zegt de NMa?
De oplossingen die door het DLC worden bediscussieerd, zullen ook onderworpen worden aan een beoordeling door de Autoriteit Consument & Markt (voorheen NMa). Het DLC is daarover reeds met de ACM in gesprek.

Wat mogen wij verwachten van Europa?
Van Brussel kan alleen iets worden verwacht als de betrokken Lidstaten gezamenlijk bereid zijn een crisis in de sector uit te roepen. Dan zou er bijvoorbeeld een sloopregeling kunnen komen. Echter, die politieke overeenstemming tussen de Lidstaten ontbreekt volledig: Duitsland en Frankrijk beschouwen de overcapaciteit als een probleem dat met name de Nederlanders zelf hebben veroorzaakt. Dat moeten die Nederlanders daarom ook maar zelf oplossen zo vinden deze landen. Dit verklaart waarom België noch Nederland een verzoek hebben gedaan om tot het uitroepen van een crisis te komen: zo’n verzoek is kansloos vanwege de opstelling van Duitsland en Frankrijk. Wellicht zou er met veel pijn en moeite op langere termijn wat Brussels geld vrijgemaakt kunnen worden voor aanvullende steun, met name om de vloot verder te vergroenen. Maar als dat al zou lukken, dat blijft marge werk. Samengevat: voor het oplossen van de huidige problemen moet de hoop niet op de Europese Unie worden gevestigd.

Waarvoor een vrijwillige bijdrage?
De bijdrage blijft vrijwillig en is geen verplichting. De deelnemers aan het DLC zijn vrijwilligers, maar de externe kosten voor de organisatie van het congres zijn vrij hoog. Een grote groep ondernemers heeft bijgedragen maar het DLC heeft nog niet voldoende middelen om alle kosten te voldoen (€ 250,- bankrekening NL82 INGB 0008 0565 28 o.v.v.  uw scheepsnaam en uw Europanummer).