Drie uitdagingen voor een betere binnenvaart

751

De binnenvaart kan zichzelf vooruit helpen door een flink aantal uitdagingen op te pakken. Dat zei minister Schultz maandag op het startevent van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) in Rotterdam.

Als eerste noemde de minister het vormen van meer samenwerkingsverbanden van binnenvaartondernemingen. ‘Er zijn vele onderzoeken en rapporten verschenen. Onderzoek van Panteia over markttransparantie, een rapport van de Universiteit van Antwerpen van het Droge Lading Comité, etc. De rode draad was: versterk de samenwerking. Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaarSamenwerking levert efficiencyvoordelen. Ladingen kunnen beter worden gebundeld en georganiseerd. Het is ook een middel om de overcapaciteit tegen te gaan. Een eenmansbedrijf moet altijd doorvaren. In een samenwerkingsverband kun je  makkelijker een deel van de vervoerscapaciteit niet inzetten bij mindere vraag. Het maakt minder kwetsbaar. Dit is het moment om vanuit de sector stappen te zetten op dit vlak. Het initiatief vanuit het Droge Lading Comité is een goed voorbeeld. Maar de stap naar echte pool-of coöperatie-vorming moet nog plaatsvinden. Ik weet dat BLN deze initiatieven wil steunen en ik hoop dat het niet bij woorden blijft.’

Opleiding en scholing
De tweede uitdaging voor de sector vindt de minister opleiding en scholing. ‘De plannen en initiatieven voor meer opleiding en scholing zijn er wel. Maar het uitblijven van een CAO maakt het financieel draagvlak daarvan onzeker. Voor het algemeen verbindend verklaren van een CAO is het nodig dat meer ondernemingen zich aansluiten bij één van de twee brancheorganisaties. Daarom roep ik alle ondernemers op zich aan te sluiten bij één van de twee brancheorganisaties (BLN of CBRB). Zorg dat er een CAO kan komen. Het maakt uw sector wezenlijk sterker.’

Duurzamer
Als laatste moet de binnenvaart haar sterke kanten benadrukken. ‘Duurzaamheid is altijd een sterk punt geweest. De binnenvaart heeft tot nu toe een voorsprong ten opzichte van het wegtransport. Maar het wegvervoer loopt de achterstand snel in. Steeds meer verladers kiezen voor duurzaamheid. Daarom moet de positie van de binnenvaart steeds worden verkend en versterkt. Schonere brandstof is een kans. Daarom zijn we nu bezig om de regelgeving voor LNG aan te passen, ook om het u makkelijker te maken om te kiezen voor LNG.’ (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter