Drie procent meer salaris voor werknemers Maja Stuwadoors

453

De werknemers van Maja Stuwadoors gaan er dit jaar bijna 3% in salaris op vooruit. FNV Bondgenoten heeft een cao-akkoord bereikt met de directie van het stuwadoorsbedrijf, werkzaam in de Amsterdamse en Rotterdamse haven. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 en geldt voor achttien werknemers.

Drie procent meer salaris voor werknemers Maja Stuwadoors De salarissen worden met ingang van 1 maart met 0,5% verhoogd en met ingang van 1 september nog eens met 1%. De automatische prijs compensatie (APC) wordt voortgezet. Daarnaast ontvangen de werknemers in november een eenmalige uitkering van 500 euro als Maja over de periode januari- oktober 2014 geen verlies heeft gemaakt. Maja zal hiervoor een accountsverklaring overleggen.

Optellen
Alles bij elkaar opgeteld, gaan de medewerkers van Maja er volgens FNV-bestuurder Ruud Wennekers bijna drie procent op vooruit. ‘Daarnaast hebben we goede pensioenafspraken gemaakt vooruitlopend op de nieuwe pensioenwetgeving. Als in de toekomst door nieuwe wetgeving de pensioenpremie wordt verlaagd, dan blijft de werkgever dezelfde premie betalen als nu. Daardoor blijft die premie beschikbaar voor het in standhouden of verbeteren van de pensioenen van de werknemers. (Bron: FNV)

Volg TotaalTrans op Twitter