Drenthe vergroot diepgang Coevorden-Vechtkanaal

864

De provincie Drenthe is eind juni begonnen met werkzaamheden aan het Coevorden-Vechtkanaal voor het gedeelte binnen de bebouwde kom van Coevorden. De werkzaamheden zijn drieledig: verruimen van een gedeelte van het kanaal over circa 250 meter, baggerwerkzaamheden op dit traject en aanpassen van een gedeelte van de fundering van de Bentheimer spoorbrug.

Drenthe vergroot diepgang Coevorden-VechtkanaalDoel van de werkzaamheden is het vergroten van de diepgang, zodat vrachtschepen zwaarder beladen kunnen worden. Nu is het nog zo dat schepen met als bestemming de binnenhaven van Coevorden, niet maximaal beladen kunnen worden. De aanpassing aan de fundering van de Bentheimer spoorbrug zorgt ervoor dat de toegestane diepgang wordt vergroot.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Het verbeteren en vergroten van de bereikbaarheid voor de binnenvaart heeft naar verwachting een positief effect op de bedrijvigheid van en naar en Coevorden.Op deze manier kan het natte bedrijventerrein Leeuwerikveld beter bereikt worden en kan er meer vervoer over het water plaatsvinden. Dat bespaart tegelijkertijd vervoersbewegingen over de weg.’

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de ‘quick wins binnenvaart’, waarvoor de provincie subsidie ontvangt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De werkzaamheden duren tot ongeveer begin september 2013.

Meer nieuws over de binnenvaart:
ESO komt met maatregelen tegen crisis in de binnenvaart
Goedkoper internetten, bellen en sms’en in het buitenland
Bootje zeilt op binnenvaartschip, skûtsje redt bemanning
Boete afsnijden vaarroute Wadden van 7.600 naar 78.000 euro
Binnenvaart mag LNG bunkeren in Rotterdam

 twitter