‘Dorp Moerdijk moet wijken voor verdere groei haven’

824

Het dorp Moerdijk zou eigenlijk moeten wijken voor de groei van de haven. Dat adviseert een commissie onder aanvoering van oud-minister Ed Nijpels de gemeente Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het havenschap Moerdijk.

'Dorp Moerdijk moet wijken voor verder groei haven'De commissie bracht advies uit over de Havenstrategie. De commissie onderschrijft de kijk op de potentie van het Zeehaven- en Industrieterrein maar zet vraagtekens bij de huidige structuur en stuurt aan op een maatschappelijke discussie over de toekomst van het dorp Moerdijk. Het advies is onafhankelijk aan gemeente, provincie en havenschap uitgebracht, die uiteindelijk samen de keuze maken.

Niet opgeven  
Burgemeester Klijs wil zijn dorp niet direct opgeven. ‘Uiteraard hebben we het advies van de Commissie Nijpels uiterst serieus genomen. Maar zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit economisch perspectief is er geen noodzaak om afscheid te nemen van de kern Moerdijk als volwaardige woonkern. Met het geplande investeringspakket en het plafond in de milieubelasting zijn we van mening dat we het dorp wel degelijk een perspectief kunnen bieden als woonkern. Bovendien betekent een dergelijke discussie nogal wat. Het raakt de basis van het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zo maar.’

Inspraak
Vanaf vandaag tot en met 31 oktober 2013 kunnen alle geïnteresseerden hun reactie geven op de concept – Havenstrategie. Dit kan per e-mail via havenstrategie@moerdijk.nl, of schriftelijk naar het postadres van Gemeente Moerdijk onder vermelding van onderwerp ‘Havenstrategie’. De ontvangen reacties worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die volgens planning begin 2014 wordt vastgesteld.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter