Doortrekken Twentekanaal als alternatief voor spoorvervoer

2361

Het is technische haalbaar dat het Twentekanaal wordt doorgetrokken tot vliegveld Twente. Volgens onderzoek van studenten van Hogeschool Saxion kan deze Twentekanaalplus variant een goede vervanger zijn voor plannen voor meer goederen over het spoor.

De Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente bedacht het plan. In het plan moet bij vliegveld Twente een terminal komen waar goederen van Twentekanaal is lekhet schip op de trein kunnen worden gezet. Daarvoor moet het Twentekanaal ruim vier kilometer worden verlengd. Vanaf de terminal kunnen de goederen dan verder over het spoor naar Duitsland. Hiervoor moet ruim zes kilometer spoor worden aangelegd naar het huidige spoor bij De Lutte.

Voordelen
Volgens de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kent het doortrekken van het Twentekanaal louter voordelen. Zo hoeven de goederentreinen niet meer door dorpen en steden. Dat betekent minder trillingen, geluidsoverlast en gevaarlijke goederen voor de bewoners.

Hoeveel het doortrekken van het Twentekanaal en het spoor gaat kosten, is nog niet bekend. (Bron: AGH)

Volg TotaalTrans op Twitter