Doorstart Ruit Eindhoven kan

640

’S-HERTOGENBOSCH – Aanleg van De Ruit rond Eindhoven is ook na het vervallen van de Rijksbijdrage mogelijk. Een nieuw provinciebestuur dat de ambitie heeft om De Ruit te realiseren kan daar snel mee aan de slag. Dat blijkt uit het doorstartdossier dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vastgesteld en dat aan het nieuwe provinciebestuur wordt meegegeven om een besluit over de daadwerkelijke realisatie van De Ruit te nemen.

Geen Ruit EindhovenHet overdrachtdossier bevat geen nieuwe plannen voor de Verkeersruit en er wordt door dit college ook geen nieuw besluit meer over de plannen genomen. Gedeputeerde Van Heugten: ‘De provincie heeft in de afgelopen vier jaar alle benodigde onderzoeken uitgevoerd en het aantal alternatieven afgewogen. We hebben eind vorig jaar een Voorkeursalternatief voor het tracé gepresenteerd waar dit college nog volledig achter staat. Er ligt een uitgebreid plan voor de compensatie waarbij we 180 hectare nieuwe natuur aanleggen en de regio een extra ruimtelijke impuls geven. We hebben ons het huiswerk gedaan en het provinciebestuur wil dit langlopende dossier nu op een goede manier overdragen aan het nieuwe college.’

Financiële ruimte

Het doorstartdossier geeft een overzicht van het proces dat de afgelopen jaren is doorlopen en de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de kostenramingen voor het Voorkeursalternatief verder in detail berekend. Hierbij zijn naar aanleiding van circa 140 gesprekken met eigenaren en bewoners in het tracé enkele suggesties ter verbetering verwerkt. Een eventuele extra aansluiting bij Son en Breugel is nog niet in de berekening meegenomen. Al met al blijkt dat er ondanks het vervallen van de Rijksbijdrage van € 271 miljoen voldoende financiële ruimte bestaat om de Ruit Eindhoven in de voorgestelde vorm uit te voeren. Hierbij worden geen concessies gedaan aan de natuurlijke inpassing of de vormgeving van de weg. ‘Dat is mogelijk omdat de aanpak van de A67 eerst onderdeel was van het project en nu volledig voor rekening komt van het ministerie van I&M. Met het budget van € 590 miljoen dat de provincie beschikbaar heeft, is het mogelijk om de Verkeersruit en de lokale maatregelen in Veghel aan te leggen,’ aldus Van Heugten.

Principe-oplossing Veghel

In de afgelopen maanden zijn de plannen voor de bereikbaarheid in en rond Veghel verder uitgewerkt. Samen met de gemeente Veghel en Rijkswaterstaat is een principe-oplossing opgesteld. Gekozen is om de provinciale weg om te leiden over een nieuwe 2×1 baans randweg bij bedrijventerrein Foodpark/De Dubbelen en deze met een nieuwe aansluiting aan te sluiten op de A50. Ter hoogte van Doornhoek komt de weg half verdiept te liggen. De bestaande N279 door Veghel wordt 50 km/uur en blijft belangrijk voor het bestemmingsverkeer. Ook de drie kruispunten op de N279 tussen Veghel en Bemmer worden zodanig aangepast dat de doorstroming en veiligheid wordt verbeterd. Deze principe-oplossing wordt de komende maanden met inwoners en partijen in de omgeving besproken. (Bron: Provincie Noord-Brabant)

Lees ook:
Noord-Brabant teleurgesteld over Kamerstandpunt Ruit Eindhoven
Geen Ruit Eindhoven
SP ziet niets in Ruit Eindhoven

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief