‘Doorpakken verbeteren arbo in transport en logistiek’

438

‘Versneld doorpakken op de ingeslagen weg’, zo is de reactie van de sociale partners in de sector transport en logistiek. Uit het vandaag gepubliceerde rapport van de inspectie SZW blijkt dat werkgevers in de sector op belangrijke onderdelen bewuster met veiligheid omgaan waardoor het aantal arbeidsongevallen afneemt. Tegelijkertijd hebben nog niet alle werkgevers de risico’s in beeld en nemen daarom niet altijd de juiste maatregelen.

‘Het rapport van de inspectie bevestigt ons beeld dat de we gezamenlijk de goede weg zijn ingeslagen, maar ook dat we nog het nodige moeten verbeteren’, aldus Ineke Strijp, directeur van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. ‘We nemen als gezamenlijke sector de veiligheid van de werknemers zeer serieus. Daar zetten we vol op in.’

‘Doorpakken verbeteren arbo in transport en logistiek’Verantwoordelijkheid

Het is de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om gezond, veilig en eerlijk te werken. ‘Het netwerk van sociale partners (TLN, VVT, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) in de goed georganiseerde sector transport en logistiek is belangrijk voor het verbeteren van de veiligheid’, aldus de inspectie.

De sociale partners hebben daarom samen binnen heb SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector transport en logistiek, plannen opgesteld om de veiligheid structureel te verbeteren. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor de uitvoering van die plannen.

RI&E

Een belangrijk speerpunt in de plannen is ervoor te zorgen dat alle bedrijven, waarvoor dit van toepassing is, een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Door een RI&E in een bedrijf uit te voeren worden arbeidsrisico’s zichtbaar gemaakt, een belangrijke stap naar een veilige en gezonde werkomgeving. De Branche RI&E van het Sectorinstituut Transport en Logistiek is deelmarkt specifiek en sluit volledig aan op de Arbocatalogus Transport en Logistiek. Het instrument is digitaal en eenvoudig in te vullen en kosteloos te gebruiken voor bedrijven die SOOB afdragen. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de Branche RI&E neemt snel toe.

‘We zien dat bedrijven die met de RI&E aan de gang gaan bovendien veel bewuster met veiligheidsvraagstukken omgaan’, aldus Strijp.

’We hebben alles in huis om de sector veiliger te maken, met inspectie SZW en de sociale partners hebben we veel producten en diensten ontwikkeld’.

Eén loket

Communicatie en samenwerking zijn belangrijke elementen bij het veiliger maken van de arbeidsomstandigheden. Met het samenvoegen van VTL, FUWA en Gezond Transport tot een krachtig sectorinstituut wordt het voor werkgevers veel duidelijker waar ze terecht kunnen. Alle informatie die nodig is om de veiligheid te verbeteren zoals arbocatalogi, branchebrochures, zelfinspecties en campagnes zijn daarmee via één loket toegankelijk. (Bron: STL)

Lees ook:
Helft transportbedrijven houdt zich niet aan de arbo-regels
Verladers willen dat Inspectie SZW blijft meedenken

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief