Doop eerste volledig door LNG aangedreven binnenvaarttanker

836

Shell heeft bij Peters Shipyards, in Kampen’s werelds eerste, volledig door LNG (Liquid Natural Gas) aangedreven binnenvaarttanker te water gelaten. Deze Greenstream Tanker slaat hierbij de stap van dual fuel over. Shell CEO Peter Voser woonde de doop bij. ‘Deze binnenvaarttanker is een primeur voor Shell en voor de hele binnenvaart.’

greenstreamDe LNG Greenstream Tanker is ontworpen en gebouwd door Peters Shipyards, in Kampen, en wordt geëxploiteerd door het Nederlandse Interstream Barging (ISB). Dit is het eerste van twee nieuwe, op LNG varende binnenvaarttankers die Shell gaat charteren. Het schip is op schema te water gelaten en wordt de komende weken operationeel op de Rijn.

Het Greenstream-ontwerp biedt veel nieuws op het gebied van veiligheid en efficiëntie. Zo heeft het schip niet één grote motor, zoals bij traditionele binnenvaartschepen, maar vier kleine, efficiënte motoren. Dit houdt in dat het vermogen kan worden gevarieerd, want stroomafwaarts varen kost minder vermogen dan stroomopwaarts varen. Dit maakt brandstofbesparingen mogelijk. Ook maken de motoren minder toeren dan traditionele binnenvaartschepen. Dit vermindert het trillings- en het geluidsniveau, wat bij het varen door dichtbevolkte gebieden langs de Rijn een voordeel kan zijn. De nieuwe, op LNG varende binnenvaarttanker gaat in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland varen.
De LNG Greenstream tanker zorgt voor een aanmerkelijk mindere belasting op het milieu. Zo wordt de uitstoot van CO2 en stikstofoxyden (NOx) met respectievelijk meer dan 25% en 80% gereduceerd. Bovendien komt er geen zwaveloxyde (SO2) en fijnstof vrij.

Dick Benschop, President-Directeur Shell Nederland en Vice-President Gas Market Development van Shell: ‘Wij vinden het fantastisch om dit eerste, door LNG aangedreven binnenvaartschip in bedrijf te zien. Innovatie, een gemeenschappelijke visie en enorme betrokkenheid hebben door LNG voortgestuwde binnenvaartschepen tot een realiteit gemaakt. Shell voorziet een schitterende toekomst voor LNG als brandstof in zowel de kust- als de binnenvaart, want het kan klanten helpen om aan strenge emissienormen te voldoen, zoals die ook op de Rijn zullen gaan gelden.’

De tewaterlating is onderdeel van de ontwikkeling op langere termijn van een nieuwe Europese industrie voor LNG als scheepsbrandstof. Deze heeft het potentieel om binnenvaartschepen, veerboten, sleepboten en zelfs riviercruiseschepen van brandstof te voorzien. Een ander voorbeeld van het vertrouwen dat Shell in de toekomst van deze sector heeft, is haar recente overname van Gasnor, het Noorse LNG-bedrijf. Ook gaat Shell de komende paar jaar twee Luchtcorridors tot ontwikkeling brengen, vooral ten behoeve van de zeetransportindustrie aan de Amerikaanse Golfkust en voor het Grote-Merengebied in Noord-Amerika.