Dodelijke val overboord tijdens ladingswerkzaamheden

700

De eerste stuurman van het Nederlandse zeeschip Azoresborg die in februari 2013 in het Spaanse Bilbao omkwam als gevolg van een val overboord, stond op een onveilige positie. En door het ontbreken van een effectieve voorziening tegen overboord vallen, kon het volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid gebeuren dat hij over de reling in het water viel.

De bemanning van het schip van Koninklijke Wagenborg was, onder leiding van de eerste stuurman, bezig met het verplaatsen van een tussendek om vervolgens de consoles waarop het tussendek Dodelijke val overboord tijdens ladingswerkzaamhedensteunt in de ruimwanden te plaatsen. Geen van de bemanningsleden heeft gezien hoe de stuurman, die op een vaste ladder bij het luikhoofd stond, overboord is gevallen.

Niet doorgesproken
Verder blijkt uit het onderzoek dat werkzaamheden niet van te voren waren doorgesproken met de bemanning in een zogenaamde safety briefing. Daarnaast was de werkwijze aan boord niet in overeenstemming met de procedures zoals beschreven in het veiligheidsmanagementsysteem van de rederij.

De bemanning vond de beschikbare instructies voor het plaatsen van steunen in de ruimwanden niet werkbaar en paste een alternatieve werkwijze toe. Dit gebeurde tevens op de zusterschepen van de Azoresborg. De rederij was hiervan op de hoogte, maar heeft er niet op toegezien dat de risico’s van deze alternatieve werkwijze werden geïdentificeerd. Hierdoor ontbraken effectieve beheersmaatregelen. De rederij heeft inmiddels een aantal maatregelen getroffen.

Aanbeveling
Naar aanleiding van dit ongeval beveelt de Raad de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders (KVNR) en Nautilus International aan om de bestaande arbocatalogus uit te breiden met een arboblad over valgevaar met in achtneming van alle risicoverhogende omstandigheden. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief