Directeur BLN: ‘Belangrijkste taak is binnenvaart verenigen’

708

Hester Duursema vindt haar belangrijkste taak als directeur van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) het verenigen van de binnenvaart. ‘De binnenvaartsector moet en kan beter op de kaart. En zijn weliswaar moeilijke tijden, maar juist nu moet de sector zich verenigen.’

Directeur BLN: ‘Belangrijkste taak is binnenvaart verenigen’Hester was nauw betrokken bij het transitieproces naar de eenwording van de binnenvaartbranche. Ze heeft een affiniteit met water en draagt de sector een zeer warm hart toe. Het is haar duidelijk geworden hoe cruciaal de sector is voor de economie van Nederland, van Europa, van de wereld en dat meer mensen dat zouden moeten weten.

Strategisch leiderschap
Hester heeft een internationale achtergrond en een multidisciplinaire achtergrond. Ze is veelal betrokken geweest bij veranderingstrajecten en heeft het onderwerp leiderschap onderzocht hetgeen is uitgemond in een proefschrift over strategisch leiderschap. Haar visie op leiderschap is één van verbinding. ‘We kunnen ons blind staren op waar we van elkaar verschillen, maar daarmee doen we onszelf tekort. Door het gezamenlijke belang na te streven kunnen we over onderlinge verschillen heen stappen, zonder daarmee tekort te doen aan het belang van diversiteit en de realiteit van mogelijke tegenstrijdige belangen. ‘

Ambitie
Volgens Hester ligt er een grote uitdaging voor BLN. ‘Onze ambitie ligt hoog. Maar, ik ben ervan overtuigd dat we een ijzersterke brancheorganisatie kunnen opbouwen, juist omdat we vanuit ons gezamenlijke doel blijven opereren. Dat geeft energie en schept vertrouwen. Niet alleen binnen de BLN organisatie, maar binnen de hele sector.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter