‘Dinotrans zoekt moderne slaven’

926

Het werven van Filipijnse chauffeurs voor internationale transporten op West-Europa en Scandinavië door het in Letland geregistreerde bedrijf Dinotrans is een verontrustende ontwikkeling. Edwin Atema van FNV Bondgenoten en Frank Moreels van het Belgische BTB-ABVV kwalificerendinotrans de zoektocht naar goedkoop personeel als moderne slavernij.

Het aanwerven van Aziatische werknemers door westerse bedrijven is een fenomeen dat we vooralsnog alleen kenden uit de scheepvaart. Feit is volgens de vakbonden dat Dinotrans sinds november 2012 chauffeurs werft via een Filippijnse uitzendorganisatie. Op de site van het uitzendbureau worden Engels sprekende chauffeurs gevraagd met tenminste 3 jaar rijervaring met zware vrachtwagens. Daarnaast worden gezondheid en verantwoordelijkheidsgevoel gevraagd in de internetadvertentie.

Neerwaartse spiraal
Het openstellen van de grenzen in Europa en het aansluiten van de Oost-Europese landen zonder fiscale en sociale harmonisatie zette volgens Atema en Moreels de loon- en arbeidsvoorwaarden sterk onder druk. ‘De transportsector kwam in een neerwaartse spiraal terecht die de laatste jaren zware sociale en economische schade in de sector heeft aangericht. Met de inzet van Aziatische chauffeurs gaan we nog een stap verder in deze neerwaartse spiraal en raken de verhoudingen in het wegtransport helemaal zoek.’

De salarissen waartegen de Filipijnse chauffeurs worden tewerkgesteld, liggen volgens de vakbonden ongetwijfeld nog lager dan de salarissen van de Oost-Europese chauffeurs die nu al een stuk onder deze van de West-Europese chauffeurs liggen. ‘Als argument voor het aanwerven wordt verwezen naar een acuut chauffeurstekort. Maar met de huidige Europese werkloosheidscijfers weet iedereen dat hiervan geen sprake kan zijn. Wat men eigenlijk bedoelt is dat er een tekort is aan goedkope arbeidskrachten, of beter gezegd moderne slaven.’

Europa wakker
De inzet van chauffeurs uit de Filipijnen lijkt een nieuwe, harde klap in het gezicht van het wegtransport in Europa, waarmee de uithollings- en uitbuitingsbakens opnieuw een stuk zijn verzet. ‘Het is een bewijs dat Europa dringend wakker moet worden uit de neoliberale droom en met spoed acties moet ondernemen om tot een sociale en fiscale harmonisatie te komen waardoor iedereen in Europa met gelijke wapens kan strijden. Het vereist politieke inzet om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen en de Europese markt te beschermen tegen een verdere sociale afbraak die al geruime tijd geleden in gang is gezet.’