Dinalog opent New Business Hub in Breda

876

Het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) heeft onlangs in Breda de New Business Hub geopend. In de Hub kunnen ondernemers en kenniswerkers in de logistiek elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken. Met als doel om open innovatie en business development op het gebied van logistiek en ketenoptimalisatie, zowel in de regio als op landelijk niveau, krachtig te stimuleren.

De ontwikkeling van de Dinalog New Business Hub is een een gezamenlijke inspanning van onder meer Dinalog, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

80% verhuurd
De Hub kende volgens de initiatiefnemers een vliegende start. ‘Dit blijkt wel uit de bezettingsgraad van de beschikbare kantoorruimten. Meer dan 80% is al verhuurd aan bedrijven die bij elkaar een mooie dwarsdoorsnede van Dinalog opent New Business Hubhet logistieke landschap vertegenwoordigen. Van grote logistieke dienstverleners als Wim Bosman, Post NL en DHL tot aan start-ups als Blue Rock Logistics en 12return. Maar ook branche organisatie TLN houdt kantoor in de DNBH. Daarnaast kunnen bedrijven op flexibele basis gebruik maken van nieuwe flexplekken. ‘

Community
Volgens wethouder Cees Meeuwis van Breda, die de opening verrichtte, biedt de New Dinalog Business Hub bedrijven een kans om uit te groeien tot broedplaats voor vernieuwing in de logistiek. ‘De lancering is dan ook een belangrijke stap om de ontwikkelingen op het gebied van logistiek krachtig te stimuleren. De Hubbers kunnen eenvoudig onderdeel worden van de logistieke community die Dinalog heeft opgebouwd.’

In de Hub vinden op logistiek gerichte, inhoudelijke, netwerkevenementen plaats met als doel concrete oplossingen te vinden en business opportunities te vergroten. De ‘Hubbers’ kunnen hiervoor gebruik maken van de resultaten gegenereerd in de Dinalog projecten en initiatieven en van de Dinalog-faciliteiten als flexplekken, vergaderzalen, samenwerkplekken, kantoorruimte, ICT en communicatiekanalen.
Ook kunnen Hubbers participeren in operationele experimenteer-omgevingen zoals het Dinalog Lab, of aankloppen bij programmamanagers van Dinalog voor partnersearch, kennisontsluiting en/of business development.

Katalysator
Algemeen directeur van de BOM, Jan Pelle, legt uit waarom zij zich sterk hebben gemaakt voor de realisatie van de DNBH. ‘De participatie van de BOM aan de New Business Hub is voor ons vanzelfsprekend. De BOM staat voor een sterke Brabantse economie. De Dinalog Business Hub is een krachtig instrument om open innovatie voor logistiek vorm te geven. Ontmoeten, uitwisselen en vooral nieuwe initiatieven ontwikkelen op een laagdrempelig niveau zijn voorwaarden voor vernieuwing. Dat is waarvoor Dinalog is bedoeld: een uitwisseling tussen kennis en praktijk. De Business Hub vervult daarin de rol van katalysator.’

Logistieke koploper
Ook gedeputeerde Bert Pauli van de Provinciale Staten Noord-Brabant ziet de voordelen van de New Business Hub: ‘De provincie Brabant is een belangrijke logistieke regio in Noordwest-Europa. Maar die positie is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we, samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, in de Logistieke Agenda Brabant vastgelegd wat nodig is om ook in 2020 de logistieke koploper regio te zijn. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat het logistieke MKB meer gaat innoveren. De Dinalog New Business Hub helpt daarbij, en is daarom een ontwikkeling die de provincie van harte steunt.’

Over Dinalog
Dinalog is een publiek privaat initiatief waarin logistieke dienstverleners, havenschappen en kennisinstellingen samenwerken in een sfeer van open innovatie. Met één ambitie: In 2020 is Nederland Europees marktleider op de regie en coördinatie van transnationale goederenstromen. Om dat te bereiken is innovatie noodzakelijk. Dat kan alleen als de sector samenwerkt. Samenwerking tussen spoor-, weg- lucht- binnenvaart- en zeetransport. Tussen onderzoekers en logistieke professionals, binnen en over supply chains heen.

Voor meer informatie over de verhuur van flexplekken, kantoorruimte, vergaderzalen en het organiseren van evenementen voor uw bedrijf bij en samen met Dinalog, , kunt u contact opnemen met Ben Engel (engel@dinalog.nl) of Nadia Kolling kolling@dinalog.nl of bel 076-531 53 00.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter