Dikke werknemer in transport en logistiek is vaker langer ziek

541

Werknemers in de transport en logistiek die veel te dik zijn, een BMI hoger dan dertig (obesitas), zijn significant vaker langdurig ziek dan werknemers met gezond BMI. Gezond Transport concludeert in het Trendrapport 2013 dan ook dat het verzuim in de transport en logistiek blijft dalen, maar wel complexer wordt.

Belangrijkste arbeidsrisico’s blijven fysieke belasting en verkeersveiligheid. Het percentage werknemers dat verzuimde met klachten als gevolg van het werk daalde. Naast fysieke belasting wordt ook werkdruk en stress door werknemers genoemd als verklaring voor langdurig verzuim.

In vergelijking met 2009 geven werkgevers en werknemers nog meer aan dat ‘gezond de eindstreep halen’ als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Een belangrijk gegeven omdat steeds meer mensen (59% in 2013 vs. 53% in 2011) aangeven het huidige werk tot aan het pensioen te willen blijven doen.

Het onderzoek
Bijna 900 werkgevers en ruim 3.900 werknemers deden mee aan het onderzoek van Gezond Transport. Met dit onderzoek brengt Gezond Transport periodiek cijfers en trends in kaart rondom arbeid en gezondheid. Deze informatie helpt bedrijven, werknemers, sociale partners en Gezond Transport zelf om effectief te werken aan de inzetbaarheid van werknemers in de sector. (Bron: Gezond Transport)

Bereken uw BMI