Dieselverbruik wegtransport moet nog verder omlaag

429

Hoewel hernieuwbare LNG voor de toekomst de brandstof is voor het vervoer op de lange afstand en het zwaar transport, blijft de conventionele diesel nog lang domineren. Daarom moet het wegtransport volgens de Duurzame Brandstoffenvisie, die maandag werd aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, inzetten op efficiency.

Hernieuwbare LNG is dus de brandstof van de toekomst op de lange afstand en voor het zwaar transport. Maar ook voor licht transport en op de korte afstanden is de hernieuwbaar gas in beide varianten (CNG en LNG) in opkomst. Elektrificatie komt op gang in deelmarkten Dieselverbruik wegtransport moet nog verder omlaag(solo-bakwagens) en bij belevering stedelijk gebied (‘last mile’). Op langere termijn leent de brandstofceltechniek zich mogelijk ook voor het elektrificeren van vervoer over langere afstanden en zwaar transport.

Ontwikkelpad korte termijn

• Vergroten energie-efficiency nieuwe voertuigen en motoren.
• Handhaven huidige bijmengpercentages duurzame biobrandstoffen.
• Marktintroductie van hernieuwbaar gas voor solo-bakwagens.
• Pilots hernieuwbare LNG zware trucks en opleggercombinaties.
• Pilots met batterij-elektrische aandrijving voor stedelijke markten voor solo-bakwagens.
• Pilots met eerste waterstoftrucks en speciale (vracht)voertuigen.

Ontwikkelpad 2020–2030

• Verder vergroten energie-efficiency vlootgemiddelde (max. voertuigefficiency mogelijk bereikt).
• Bijmenging: op basis van duurzame biobrandstoffen (zie definitie pagina 3).
• Opschaling hernieuwbaar gas voertuigen (CNG en LNG), en marktintroductie batterij elektrische voertuigen voor stedelijke markten.
• Marktintroductie waterstofvoertuigen.

Belemmeringen

• Er is nu nog weinig zicht op volledig elektrische voertuigen voor dit segment die marktrijp zijn (batterij en brandstofcel).
• Beschikbaarheid biomassa (bijmenging en hernieuwbaar gas) is beperkt en afhankelijk van ontwikkelingen elders in de waardeketen (landbouw, chemie, voedsel).
• Hernieuwbaar gas (gecomprimeerd) en bijmengen van biobrandstoffen kunnen als transitie en terugvaloptie dienen voor elektrificering van segment licht vervoer over korte afstanden en stedelijk gebied . Daarnaast in vloeibare vorm als lange termijn optie van het lange afstand vervoer en zwaar transport mocht elektrificering hiervan met behulp van brandstofcellen niet van de grond komen. (Bron: Duurzame Brandstoffenvisie)

Lees ook de nieuwe rubriek Juridische Zaken. In de eerste aflevering: Verjaringstermijnen in het vervoerrecht

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief