Diesel- en LPG-omzet langs de grens daalt nog verder

683

De diesel- en LPG-omzet langs de grens is als gevolg van de accijnsverhogingen in februari 2014 nog verder teruggelopen. Nederlandse tankstations langs de grens met België en Duitsland verkochten in februari 39 procent minder diesel en 42 procent minder LPG dan in februari 2013. In januari bedroeg de daling bij diesel al 24 procent en bij LPG 27 procent. Brancheorganisaties

Helft ondernemers tankt door accijnsverhoging in buitenlandBOVAG en NOVE onderzochten de cijfers van 469 tankstations in het hele land, waarvan 70 op maximaal 5 km van de grens. In heel Nederland werd in februari 84 miljoen liter minder benzine, diesel en LPG getankt dan in februari 2013. Dat betekent voor februari zo’n 42,8 miljoen euro minder aan accijnsinkomsten voor de schatkist dan in dezelfde maand vorig jaar.

Schatkist is lek
Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG: ‘De daling van het aantal liters is bij onze tweede maandmeting nog groter dan in januari. Het gaat dus echt om een trend. Een trend die politici zeer serieus moeten nemen. De politiek kán eenvoudigweg niet anders dan de accijnsverhogingen terugdraaien. Want de grensondernemers gaan er aan, de grensregio gaat er aan en de schatkist is lek. Die wordt leger in plaats van voller. Terwijl België en Duitsland in hun vuistje lachen.’

‘Onze cijfers weerspreken de aanname van veel politici dat het grenseffect zal wegebben. Met name vertegenwoordigers van de coalitiepartijen bagatelliseren de effecten en voorspellen dat het grensoverschrijdend tanken sterk zal verminderen. Het tegendeel blijkt waar. De afzetdaling van de grensstations wordt alleen maar erger. Er moet nu ingegrepen worden. Elke dag die Den Haag afwacht, kost banen, kost omzet en kost de schatkist geld. De begrote meeropbrengsten van de accijnsverhoging worden bij lange niet gehaald zo. Sterker nog, we hebben te maken met een daling van de rijksinkomsten door deze domme maatregelen.’ (Bron: BOVAG)

Volg TotaalTrans op Twitter