Dienstverlening van douane is onder de maat

1174
Hoewel Nederland een van de meest efficiënte douaneafhandelingen ter wereld heeft, zijn bedrijven zeer kritisch over de bereikbaarheid, snelheid van reageren en het kennisniveau van de Douane. (Foto Erik van Huizen)

ZOETERMEER De tevredenheid over de dienstverlening van de douane is de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het Declarantenonderzoek 2017 van evofenedex onder bijna 400 douanedeclaranten van bedrijven. ‘Er moet snel actie ondernomen worden om de dienstverlening te verbeteren.’

Bedrijven die im- en exporteren moeten verplicht aangifte doen bij de douane bij in- en uitvoer uit en naar landen buiten de EU. Declaranten zijn de medewerkers van bedrijven die de aangiften invoeren en groen licht van de douane moeten krijgen voor verzending van goederen. Een goede dienstverlening is volgens evofenedex een randvoorwaarde voor een efficiënt logistiek proces en een sterke concurrentiepositie van Nederland. ‘Wij willen dan ook dat de douane daarom op korte termijn de dienstverlening verbetert.’

Bedrijven melden op grote schaal dat het ontbreken van toereikende dienstverlening van de douane verstoring van het logistieke proces veroorzaakt. (Foto Erik van Huizen)

Impact
Hoewel Nederland een van de meest efficiënte douaneafhandelingen ter wereld heeft, zijn bedrijven zeer kritisch over de bereikbaarheid, snelheid van reageren en het kennisniveau van de Douane. De Douane stelt bedrijven als ‘klant’ te benaderen, maar in de praktijk ervaren bedrijven de dienstverlening niet als klantvriendelijk. Bedrijven melden op grote schaal dat het ontbreken van toereikende dienstverlening verstoring van het logistieke proces veroorzaakt. Dit leidt tot extra vrachtkosten, uitstel van verzendingen en het niet kunnen nakomen van planningen en klantafspraken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de frequente uitval van de douane IT-systemen en het ontbreken van een werkbaar alternatief bij verstoringen.

Verbeterplan
Mede op initiatief van evofenedex werken douane en bedrijfsleven momenteel aan een verbeterplan om de wereldwijde toppositie van de Nederlandse douane te waarborgen en te versterken. ‘Dienstverlening is hierin een belangrijk thema. Een optimale dienstverlening en werking van de douane IT-systemen is één van de fundamenten voor een goede Nederlandse concurrentiepositie en een concurrerend vestigingsklimaat. Mede met het oog op de aankomende Brexit, roepen we de douane op om op korte termijn te investeren in maatregelen om de dienstverlening en IT te verbeteren, in het bijzonder met extra personeel.’