DHL tekent voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

658

DHL Express Nederland heeft de ISO 26000 zelfverklaring ondertekend. Daarmee bevestigt het logistieke bedrijf zijn prestaties en aspiraties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

ISO 26000 is een internationale richtlijn waar 94 landen zich aan conformeren. Hierdoor ontstaat eenduidigheid in de wijze waarop organisaties wereldwijd vormgeven aan de thema’s bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenonderwerpen en maatschappelijke betrokkenheid.

DHL tekent voor maatschappelijk verantwoord ondernemenDe richtlijn wordt gekenmerkt door een integrale aanpak van mvo en helpt bij het aanbrengen van focus in mvo-activiteiten, het creëren van draagvlak en het meten en evalueren van mvo-prestaties.

GoGreen
Met GoGreen, GoTeach en GoHelp geeft DHL richting en invulling aan mvo. Het GoGreen programma is gericht op het verduurzamen van de productieketen. Sinds 2009 is de uitstoot van CO2 teruggedrongen met 13%. Zo worden bestelwagens waar mogelijk vervangen door fietskoeriers; in totaal zijn er nu 30 fietsroutes in vijftien Nederlandse steden.

Binnen het GoTeachprogramma werkt DHL samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het geven van dodehoeklessen aan de groepen 7 en 8 op basisscholen. Op jaarbasis stelt DHL 14 vrachtwagens en 24 door VVN getrainde chauffeurs beschikbaar om deze praktijklessen te geven.

GoHelp is gericht op (logistieke) hulp aan medewerkers die zich inzetten voor goede doelen. Daarvoor heeft DHL de stichting DHL Cares opgericht. Al jaren zet DHL zich via DHL Cares in voor bijvoorbeeld ‘A Sisters Hope’, Alpe d’HuZes, en Roparun.

Meer dan sier
Met de ondertekening van de ISO 26000 zelfverklaring borgt DHL Express Nederland een geïntegreerde en integrale aanpak van mvo-activiteiten. ‘Met ISO 26000 onderstrepen we het belang dat DHL hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen’, meldt Michiel Greeven, managing director van DHL Express. ‘Hiermee verankeren we mvo in onze organisatie en tonen we aan dat het meer is dan goede sier maken.’ (Bron: DHL)

Volg TotaalTrans op Twitter