DHL geeft samen met VVN dodehoeklessen op scholen

382

Op bassischool De Cirkel in Gouda is vandaag het startsein gegeven voor een reeks dodehoeklessen die VVN samen met DHL de komende tijd in heel Nederland gaan geven. Onder de noemer ‘Veilig op weg’ leren de kinderen van groep 7 en 8 hoe zij om moeten gaan met de dode hoek.

DHL levert een bijdrage door op jaarbasis 14 vrachtwagens en 24 door VVN getrainde chauffeurs beschikbaar te stellen. DHL-directeur Ronald Leunisse en VVN-bestuurder Bart Cras verzorgden vandaag met de leerlingen in Gouda de aftrap.

Praktijkles
Veilig Verkeer Nederland draagt in goed overleg met de school de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van de theorieles waarbij de leerkracht ook een rol heeft. DHL draagt met een speciaal getrainde DHL geeft samen met VVN dodehoeklessen op scholenchauffeur zorg voor de praktijkles.
VVN wil kinderen leren hoe zij het best kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer en doet dit met het lesprogramma ‘Veilig op Weg’, zoals dit door VVN en Transport en Logistiek Nederland (TLN) is samengesteld.

Vuistregels
De kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool leren een tweetal vuistregels voor op de fiets: ’blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto’ en ‘houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de vrachtauto’.
DHL ziet het als zijn verantwoordelijkheid om veiligheid rond logistieke activiteiten te bevorderen. Daar hoort verkeersveiligheid rond vrachtvervoer zeker bij. Dat begint met preventieve maatregelen, zoals dodehoekspiegels en training van de eigen chauffeurs. Maar ook de bewustwording van medeweggebruikers hoort daar bij. Ronald Leunisse van DHL daarover: ‘Wij weten hoe het is als je op de fiets zit, maar weten kinderen hoe het is als je in een vrachtauto zit? Wij laten ze ervaren waar de gevaren zitten en dat beklijft.’
 
Twintig doden
In Nederland vallen jaarlijks twintig doden en veertig tot vijftig zwaargewonden als gevolg van dodehoekongevallen. Het grootste deel van de slachtoffers betreft fietsers. Ongeveer tweederde van de dodehoekongevallen gebeurt aan de voorzijde of rechtervoorzijde van de vrachtauto en eenderde aan de rechterzijkant van de vrachtauto.

Veilig op weg
De beste manier om dodehoekongevallen te voorkomen is het consequent scheiden van vrachtauto’s en kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Menging van ongelijkwaardige voertuigcategorieën leidt vroeg of laat tot ernstige ongevallen. Zolang deze scheiding niet is doorgevoerd zijn we aangewezen op andere oplossingsrichtingen, zoals aanpassing van de infrastructuur, voertuigaanpassingen, voorlichting en educatie. VVN blijft dan ook de nadruk leggen op gedragsbeïnvloeding via het project ‘Veilig op Weg’ en wil bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen van groep 7 en 8  leren hoe zij het best kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer zodat het aantal dodehoekongevallen per jaar sterk kan worden teruggedrongen. (Bron: DHL)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter