DFDS investeert 40 miljoen extra in scrubbers

747

DFDS gaat volgend jaar 40 miljoen euro extra investeren in reinigingssystemen die de uitstoot van zwavel significant verminderen. Dit brengt de totale investering op 54 miljoen euro. Het besluit is een belangrijke stap in voorbereiding op 2015, wanneer de nieuwe Europese milieuwetgeving voor scheepsbrandstoffen ingaat.

Het reinigingssysteem, ook bekend als scrubber, weegt circa 70 ton en zorgt voor een zeer significante reductie in de uitstoot van zwavel. De technologie is in lijn met de nieuwe Europese wetgeving die het gebruik van alternatieve oplossingen met eenzelfde milieueffect toestaat.

Nieuwe regels
Op 1 januari 2015 worden nieuwe Europese regels voor het maximum zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen van kracht. Deze wetgeving zal een groot effect hebben op de scheepvaart in de Noordzee, het Engelse Kanaal, de Baltische Zee, en het hele Noord Europese transportnetwerk. In de drie genoemde scheepvaartgebieden is het straks voor schepen enkel toegestaan om brandstof te gebruiken met een maximum-DFDS investeert 40 miljoen extra in scrubberszwavelgehalte van 0,1 %. Dergelijke brandstof is aanzienlijk duurder dan brandstof met 1% zwavelgehalte die vandaag de dag wordt gebruikt. De brandstofprijzen zullen duurder worden wat leidt tot een stijging van de scheepvaartkosten. Dit zou weer kunnen zorgen tot een verschuiving van transport naar de Europese wegen wat leidt tot meer drukte op de weg en bijkomende milieuproblemen.

Acht extra schepen
Omwille van deze redenen werken rederijen hard aan verschillende oplossingen. DFDS heeft besloten 40 miljoen euro extra te investeren in het reinigen van uitlaatgassen aan boord van acht DFDS schepen. De installatie van reinigingssystemen vindt plaats in 2014. Dit jaar worden tevens drie andere schepen uitgerust met de nieuwe technologie. Tevens heeft DFDS over een periode van meerdere jaren met succes een prototype getest en geïnstalleerd op het vrachtschip Ficaria Seaways. In totaal zijn straks 12 schepen uitgerust met het reinigingssysteem wat de investering brengt op 54 miljoen euro. De installatie op nog eens acht andere DFDS schepen wordt momenteel bekeken.

Samenwerken
Volgens CEO Niels Smedegaard van DFDS hebben samenleving en rederijen een gemeenschappelijk belang bij het verbeteren van het milieu. ‘Daar werken we hard aan, maar tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat het zeetransport niet onnodig duur wordt waardoor het transport zich verplaatst naar de al overbelaste wegen. De vaarroutes en de werkgelegenheid in de transportsector moeten we behouden. Maar, hoe dan ook zal de nieuwe wetgeving het zeevervoer duurder maken, wat gevolgen heeft voor zowel de rederijen als hun klanten. En niet alle rederijen kunnen zich zo’n grote investering in de nieuwe technologie veroorloven. Daarnaast is slechts de helft van alle schepen geschikt voor de scrubbers, en het veelbesproken LNG (vloeibaar aardgas) is slechts een oplossing voor nieuwe schepen.’

Overgangsregels
Smedegaard pleit voor overgangsregels voor de vele schepen die niet geschikt zijn voor de reinigingsinstallatie. ‘Bijvoorbeeld via tijdelijke vrijstellingen indien rederijen bijdragen aan mogelijke oplossingen. Daarnaast moeten we samen werken aan lange termijnoplossingen, met inbegrip van duidelijke en passende regels voor het gebruik van reinigingssystemen en regels die bedrijven de vereist zekerheid geven om investeringen te kunnen doen. Het is anders onverantwoord voor rederijen om dergelijke grote investeringen ten behoeve van het milieu en de infrastructuur in Europa te maken.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter