Derde meer winst voor Boskalis

762

PAPENDRECHT – Boskalis heeft over 2014 een nettowinst behaald van 490 miljoen euro. Dat is een derde meer dan de 366 miljoen euro in 2013. De omzet steeg met één procent van 3,1 naar 3,2 miljard euro. De orderportefeuille is met 3,28 miljard vrijwel stabiel.

Derde meer winst voor BoskalisBoskalis behaalde in alle drie de segmenten een fors hoger resultaat. ‘Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een druk jaar met een goede vlootbezetting, goede projectmarges en substantiële afwikkelresultaten op oude projecten. Ook Offshore Energy heeft een goed jaar gehad met een hoge vlootbezetting en goede projectmarges. Daarenboven droeg Dockwise een extra kwartaal bij in vergelijking met 2013 en zijn daar bijzondere opbrengsten uit annulerings- en vertragingsvergoedingen gerealiseerd. Bij Towage & Salvage is het resultaat toegenomen met goede resultaten uit de afwikkeling van oude bergingsprojecten.’

Historisch hoog

CEO Peter Berdowski kijkt terug op een fantastisch 2014. ‘Een jaar waarin we over de volle breedte met al onze activiteiten zeer goed hebben gepresteerd. Opmerkelijk daarbij is dat Dockwise in haar eerste volle jaar in de groep een historisch hoog resultaat heeft behaald. In de markt van vandaag zien we een gemengd beeld: stabiliteit bij Dredging & Inland Infra, alsook bij Towage. Bij Energy Offshore zien we uitdagende omstandigheden in de capaciteit gedreven spotmarkten, met name bij Subsea Services, alsook op onderdelen bij Transport. Anderzijds biedt de huidige markt ook kansen, zelfs voor selectieve groei. Eventuele groeikansen zullen we met de nodige voorzichtigheid bezien om te waarborgen dat we sterk en gezond blijven.’

Klimaatverandering

De markten waarop Boskalis actief is, worden gedreven door de groeiende wereldbevolking en welvaart. ‘Hierdoor nemen de wereldhandel en de energieconsumptie toe en zijn er de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Boskalis speelt in op deze trends. De mate waarin deze trends zich in de komende jaren positief ontwikkelen hangt sterk af van geopolitieke stabiliteit en macro-economische groei. Positieve investeringsbeslissingen voor grote maritieme infrastructuur projecten, waar Boskalis werk aan ontleent, hangen hiermee nauw samen.’

ceoboskalisInfra

Ten aanzien van grootschalige maritieme infrastructuurprojecten en de ontwikkelingen in en rond havens ziet Boskalis een stabiel marktbeeld. ‘De tenderpijplijn met capital dredging projecten voor het verdiepen en uitbreiden van havens en vaarwegen, landaanwinningsprojecten en tunnelontwikkelingen ziet er positief uit en onderhoudswerkzaamheden kennen een sterk repeterend karakter. In grote havens lijkt het aantal scheepsbewegingen en daarmee de vraag naar sleepdiensten zich de komende jaren stabiel te ontwikkelen. Op basis van deze marktbeschouwing is de verwachting dat de marktomstandigheden voor Dredging & Inland Infra en Towage stabiel blijven.’

Offshore energiemarkt

Bij de ontwikkelingen in de offshore energiemarkt ziet Boskalis een verschil tussen de korte en lange termijn. ‘De korte termijn wordt sterk beïnvloed door de lage olieprijs waardoor oil majors investeringsbeslissingen in complexe en kostbare offshore projecten uitstellen. Maar op de middellange tot lange termijn blijven de welvaartsontwikkeling en economische groei een stuwende kracht achter de vraag naar energie. Naar verwachting zullen op de korte termijn de activiteiten gericht op de capaciteit gedreven spotmarkten zoals Subsea Services en Transport het meest worden geraakt. Bij Marine Contracting en Subsea Contracting zien we een gunstiger beeld, gevoed door ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, met de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms en op het gebied van LNG, zoals in West-Canada.

Fugro

Ondanks de onzekerheid in de markt blijft Boskalis positief over de lange termijn vooruitzichten in de offshore energiemarkt. ‘Tegen deze achtergrond heeft Boskalis een belang van 20 procent in Fugro genomen. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore- en (maritieme) infrastructuurmarkten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. De kernactiviteiten van Fugro sluiten hier uitstekend op aan. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het gebied van assets, kennis, kapitaalintensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beide mondiaal leidend in nichemarkten. Boskalis onderschrijft de aangescherpte strategie van Fugro.’

Vooruitzichten

Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld bij Dredging & Inland Infra en Towage dit jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2014 en op basis van de orderportefeuille wordt een goede vlootbezetting bij Dredging verwacht. Bij Offshore Energy is het een gemengd beeld. Lange termijn contracten en reeds aangenomen werk bieden voor een belangrijk deel stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van de activiteiten is het vor Boskalis moeilijk om vroeg in het jaar een concrete uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. ‘Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2015 af te geven. Voor 2015 wordt een investeringsbedrag van 250-275 miljoen euro verwacht.’ (Bron: Boskalis)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief