Derde kolk Prinses Beatrixsluis weer een stapje dichterbij

433

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit (TB) getekend voor de aanleg van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. De opwaardering moet zorgen voor een snelle, veilige afwikkeling van het goederenvervoer over het Lekkanaal en extra ruimte voor ligplaatsen.

Derde kolk Prinses Beatrixsluis weer een stapje dichterbijJaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis en het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden.

Om de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren worden de volgende maatregelen genomen:

  • aanleg derde kolk aan de oostzijde in de Beatrixsluis, met voorhavens en ligplaatsen
  • verbreding van het Lekkanaal en de inrichting van ligplaatsen
  • aanpassing van het bestaande bedieningsgebouw, zodat straks ook de derde kolk bediend kan worden
  • verlegging van de primaire waterkering aan de oostzijde en aanpassing van de daarop liggende en aansluitende wegen
  • herinrichting van de groenstrook langs het Lekkanaal
Planning
  • 2014-2015: tracébesluit vastgesteld en onherroepelijk
  • 2014-2016: start aanbesteding, selectieproces aannemer
  • 2017-2020: voorbereidende werkzaamheden en bouw 3e kolk. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief