Deltalinqs tekent taalakkoord

436

ROTTERDAM – Bas Janssen heeft op dinsdag 27 januari het taalakkoord met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens Deltalinqs medeondertekend. Daarmee heeft Deltalinqs zich gecommitteerd aan de ambitie om de bevindingen uit het TNO onderzoek ‘Taalverschillen en Veiligheid’ actief binnen de achterban te promoten.

Deltalinqs tekent taalakkoordDe toenemende arbeidsmigratie tussen Europese landen resulteert in meer buitenlands contractorpersoneel. Daardoor ontstaan taalverschillen tussen medewerkers op de werkvloer met mogelijke consequenties voor de veiligheidsrisico’s. Deltalinqs wil het onderzoek ‘Taalverschillen en Veiligheid’ op een praktische wijze aan de leden aanbieden, stimuleren dat de bevindingen worden gebruikt en eventueel verrijken met de eigen ervaringen.

Arbeidsmigranten

Het Taalakkoord werd door diverse organisaties in verschillende sectoren medeondertekend. In eerste instantie richt het Taalakkoord zich op taal als belangrijk middel om te participeren in de samenleving. De ambitie van Deltalinqs wijkt daar wat van af. ‘Wij hebben in ons gebied natuurlijk te maken met diverse arbeidsmigranten voor grote projecten, die geen belang hechten aan het leren van de Nederlandse taal omdat ze morgen in Duitsland of Frankrijk aan de slag gaan. Toch leerde de middag dat ook maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Van hen heeft de helft een baan en zij zijn dus ook werkzaam in ons havengebied. Het is goed je überhaupt eens af te vragen of de instructies voor onze medewerkers wel op het juiste taalniveau zijn geschreven en worden begrepen? Taalachterstand en laaggeletterdheid is nog steeds een taboe en ook dat moeten we willen doorbreken door ons er in ieder geval bewust van te zijn en in onze dagelijkse werkzaamheden alertheid hierop te integreren.’ (Bron: Deltalinqs)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief