Definitieve regeling nascholing oudere beroepschauffeurs

371

ZOETERMEER – EVO, TLN, KNV, FNV Vervoer en CNV Vakmensen hebben gisteren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van de wijziging in de regeling van nascholing voor oudere chauffeurs.

Volvo Fuel Concept op Carrosserie Vakdagen in VenrayHet er nu op neer dat voor chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 de mogelijkheid openstaat om de 35 uur nascholing te volgen. De deadline voor het afronden van de nascholing voor het C-rijbewijs is 10 september 2016 en voor het D-rijbewijs 10 september 2015.

In Europa moeten beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen om het C en/of D rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs die zijn geboren voor 1 juli 1955, zijn tot op heden in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. De code 95 wordt bij hen automatisch op het rijbewijs aangebracht. Per 1 juni 2015 wordt de regelgeving echter gewijzigd.

Drie opties

Daarnaast heeft een chauffeur die is geboren voor 1 juli 1955 een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen:

1. Gevolgde uren laten registreren bij CBR
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar deze nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. De komende weken werken het ministerie en het CBR deze regeling verder uit.
Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er komt één centraal loket waar deze documenten bij het CBR worden verwerkt.
Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 namelijk vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.
2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen
C en D rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het ministerie informeert de gemeenten op korte termijn over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen, is het verstandig om te wachten met omwisselen (duplicaat aanvragen) tot half februari. Het ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.
3. Rijbewijs verlengen
C- en D- rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de chauffeur wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.
Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die vóór 1 maart 2015 een zogeheten Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring ná 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen.

Het CBR garandeert dat chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten, ongeacht de drukte op de medische afdeling. (Bron: EVO)

Lees ook:
‘Flexibel omgaan met nascholing van oudere beroepschauffeurs’
Vrijstelling nascholing voor code 95 verdwijnt in de loop van 2015
PraktijkTrainer Nascholing blijvend wettelijk geregeld

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief