Deel brug Kootstertille per 18 juli beperkt en op afroep bedienbaar

635

Vanaf 18 juli aanstaande is er weer beperkt en op afroep brugbediening mogelijk van het beweegbare deel van brug Kootstertille voor recreatievaart en beroepsvaart tot en met CEMT klasse IV.

Door een aanvaring was de brug gestremd voor scheepvaartverkeer hoger dan 7.10 meter. Rijkswaterstaat heeft een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd: het beweegbare deel van de brug is hersteld en de aangevaren pijler is hersteld.

Binnenvaarttanker vaart tegen brug KoostertilleDe bediening van de brug gaat als volgt:

  • Na aanmelding bij de bedienpost Schuilenburg gaat een brugwachter naar brug Kootstertille om de brug ter plaatse te bedienen. Dit kan tot enige wachttijd leiden.
  • Zolang het beweegbare gedeelte is geopend, is scheepvaart onder het vaste deel niet toegestaan. Bij een gesloten brug kan de scheepvaart altijd gebruik maken van het vaste deel.
  • Om aanvaringen en schade te voorkomen wordt de brug niet bediend boven windkracht 5 Bft.
  • De bediening vindt plaats tijdens reguliere bedientijden: 24 uur per dag van maandag 6.00 uur tot en met zaterdagavond 20.00 uur en op zondag van 9.00 tot 20.00 uur.

Met ingang van 8 juli jl. gelden de volgende verkeersmaatregelen bij onder meer brug Kootstertille:

  • Klasse Va schepen -schepen van 110 bij 11,4 een gewicht van maximaal 3.000 ton- en duwstellen mogen voortaan alleen onder het vaste, brede deel van deze bruggen doorvaren.
  • Klasse Va schepen en duwstellen mogen niet meer gelijktijdig passeren bij de vaste overspanningen van de bruggen.
  • Bij de bruggen geldt een snelheidsbeperking van 6 km/uur.
  • De scheepvaart wordt hierop extra geattendeerd door middel van borden langs de vaarweg.
Resterende werkzaamheden

Na de bouwvak worden de nieuwe remmingwerken geplaatst en wordt er een verbinding gemaakt tussen de herstelde pijler en de pijler aan de noordzijde. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, zal de brug weer volledig voor bediening kunnen worden vrijgegeven. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief