De definitie van ontgassen

795

ROTTERDAM – Ingenieursbureau RHDHV komt op korte termijn met een definitie van ontgassen in de binnenvaart. Dit Acceptable Venting Emission Level (AVEL) moet vanaf het moment dat de eerste ontgassingsverboden van kracht worden voor de industrie duidelijk zijn.

Verbod ontgassen binnenvaart op het Hollands DiepPer 1 januari 2015 verbieden de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland het ontgassen van UN 1114 Benzeen en per 1 januari 2016 vijf stoffen met meer dan tien procent benzeen.

Grenswaarde

In de regio Rijnmond zijn mede door de inzet van Deltalinqs en Port of Rotterdam financiële middelen veilig gesteld om onder andere door het bedrijfsleven ervaren knelpunten te adresseren. ‘Een van de verstrekte opdrachten aan ingenieursbureau RHDHV betreft het op korte termijn opleveren van een onderbouwde keuze van ‘AVEL’ zodat de industrie duidelijkheid kent vanaf het moment de eerste verboden van kracht worden’, meldt Robert Tieman van Deltalinqs. ‘Het op regionaal niveau geïnitieerde proces is op internationaal niveau inmiddels afgestemd. Een grenswaarde welke ook op operationeel niveau controleerbaar, handhaafbaar en uitvoerbaar is en waarbij aspecten als mengsels en meeteenheid verder meegenomen worden. Deze onderbouwing kan met de provincies en op internationaal niveau ten behoeve van mogelijke toekomstige internationale wet- en regelgeving worden gebruikt.’

Kosten

RHDHV heeft recentelijk kostenramingen voor behandelingsinstallaties gepubliceerd. De investeringen variëren, afhankelijk van de techniek tussen 250.000 en 1.700.000 euro. Daarnaast zijn er kosten voor het bedrijven van de installaties. Het gaat dan om het gebruik van elektriciteit, materialen en personeel. Op grond hiervan komt men tot een bedrag van 1.261 tot 3.138 euro per ontgast schip. Dit is gebaseerd op een behandeling van 730 schepen per jaar. Het maakt een significant verschil qua tijd tot welk niveau een tank ‘ontgast’ dient te worden. Het proces is exponentieel wanneer uitgezet ten opzichte van de factor tijd gedurende met name de laatste fase. (Bron: Deltalinqs)

Meer over het ontgassingsverbod in de binnenvaart:
Verbod ontgassen binnenvaart
Brabant verbiedt ontgassen binnenvaart op Hollands Diep
Volgende stap in verbod op ontgassen in de binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief