Daling filedruk is voorbij: ‘In 2014 even veel files als in 2013

529

BADHOEVEDORP – In 2014 stond er bijna even veel file als vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de VID. De definitieve cijfers worden begin 2015 gepubliceerd, net als traditiegetrouw de filetop50. In de laatste dagen van 2014 wijzigt het beeld volgens de VID echter nauwelijks meer.

Daling filedruk is voorbij: ‘In 2014 even veel files als 2013Het beeld bevestigt eerder uitgesproken verwachtingen dat de daling van de filedruk ten einde is gekomen. In de periode van 2007 tot nu nam de filedruk met vijftig procent af. Wanneer het positieve effect van de opening van de Coentunnel (resp. 18 en 19 in de filetop 50 van vorig jaar) niet wordt meegenomen steeg de filedruk zelfs al weer licht.

Steeds drukker

In de eerste helft van 2014 was het rustiger dan vorig jaar, maar in de tweede helft juist drukker. Vooral de drukkere herfstmaanden in vergelijking met 2013 zijn opvallend omdat het in de maanden september tot en met november droger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. Op een natte dag staat er gemakkelijk twee keer zoveel file als op een droge dag, een effect dat in de herfst nog wat sterker is wanneer er extra verkeersaanbod is. Bovendien is het tijdens de spitsuren nog donker.

Rotterdamse knelpunten

De cijfers maken duidelijk dat het fileprobleem rond Rotterdam naarstig wacht op een oplossing: van de zeven zwaarste knelpunten liggen er drie bij de havenstad. De verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein biedt daar komend jaar maar beperkt soelaas; pas eind 2015 kunnen de nieuwe A15 en ook de A4 Midden-Delfland voor verlichting zorgen.

Daling filedruk is voorbij: ‘In 2014 even veel files als 2013Verbreding A4

Dat niet alle infrastructuurprojecten succesvol zijn blijkt wel uit de situatie op de A4 bij Leiden. Afgelopen jaar, waarin min of meer de permanente situatie gereed kwam bij de verdiepte ligging, steeg de filedruk op de A4 met 56 procent. Deels kan dat worden verklaard door een weneffect, maar het lijkt er op dat de gekozen oplossing ook minder goed is voor de doorstroming. Bij Leiden wordt het verkeer verdeeld over een hoofd- en een parallelbaan.

Wegwerk

Files die het gevolg zijn van werkzaamheden namen fractioneel toe: de hoeveelheid file achter afzettingen steeg met 1% ten opzichte van 2013. Rijkswaterstaat bespaart geld door verruiming van de uren dat er gewerkt mag worden en neemt de files die dan ontstaan voor lief, maar het effect op de filevorming valt dus erg mee. (Bron: VID)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief