Dalende kosten binnenvaart biedt kansen klein nieuwbouwschip

1508

ZOETERMEER – Transport per binnenschip was in 2014 goedkoper dan in 2013. Hieraan lagen twee belangrijke oorzaken ten grondslag: de daling van de kapitaalkosten (rente) en de daling van de brandstofprijzen. Daarnaast worden er kansen gesignaleerd voor kleinere nieuwbouwschepen: door de lagere kapitaallasten is het kostprijsverschil tussen bestaande schepen en nieuwbouwschepen tot een minimum (6,6%) geslonken.

Dalende kosten binnenvaart biedt kansen klein nieuwbouwschipOok voor het komende jaar wordt een kostendaling verwacht voor alle categorieën schepen. Deze conclusies volgen uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

Tot 2,8%

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostendaling tussen -2,8% en 0,0% ten opzichte van 2013. De daling van de kosten is het gevolg van de dalende brandstofprijzen en de verminderde rentelasten. De achterliggende kostenstructuur is bepalend voor de mate van de kostendaling. De grootste daling in de kosten is te zien bij kapitaalintensieve schepen (nieuwbouwtankers, grote droge lading schepen) en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continuevaart), waarbij het aandeel brandstofkosten van de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart).

Kansen zand- en grind

Specifiek voor de zand- en grindvaart monitort Panteia ook de kansen voor kleinere nieuwbouwschepen. Geconstateerd wordt dat nieuwbouwschepen nog altijd een hogere kostprijs laten zien dan de huidige vloot. In 2014 ligt de kostprijs voor een ‘klein’ nieuwbouwschip 6,6% hoger, bij een continue exploitatie van het nieuwbouwschip. Dit is het kleinst waargenomen verschil sinds Panteia de kostprijsverschillen tussen huidige schepen en nieuwbouwschepen monitort. Dit kan verklaard worden door de immer dalende rentepercentages, waardoor de kapitaallasten – deze hebben een groot aandeel in de onderliggende kostenstructuur – van nieuwbouwschepen sterk dalen. Voor het komende jaar wordt een kostprijsverschil van 6,7% verwacht; nieuwbouwschepen ondervinden een beperkt nadeel van de lagere brandstofprijzen.

Rente en verzekering

Niet alleen de rentelasten² (-10,2%) en de brandstofprijzen (-4,0%) daalden in het afgelopen jaar, ook de verzekerde waarde nam gemiddeld gezien af (-2,5%) en daardoor ook de verzekeringskosten (4,9%). Voor de rentelasten en de brandstofprijzen kan gesproken worden over een voortzetting van een eerder ingezette trend; de daling van de verzekeringskosten was echter een ‘aangename verrassing’, nadat de kosten een jaar eerder nog fors stegen als gevolg van de hogere assurantiebelasting. De arbeidskosten, kosten voor reparatie en onderhoud en de overige bedrijfslasten (communicatie, certificering, etc.) stegen daarentegen, variërend van +0,7% tot +1,5%.

Vooruitblik

In 2015 wordt een totale daling verwacht van de exploitatiekosten, tussen -8,9% en -2,4%, afhankelijk van het type reis en type schip. Deze daling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de sterk dalende brandstofprijzen. Het kostenniveau exclusief brandstofkosten kent namelijk een ontwikkeling variërend van -0,7% tot +0,9%. De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd moeten worden. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2015 een daling van 18,2% verwacht ten opzichte van 2014. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en schommelt sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. Ook blijven de kapitaalkosten dalen als gevolg van de lagere rentes (-8,7%). (Bron: Panteia)

Lees ook ‘Beperkt effect lagere brandstofkosten voor binnenschipper’ op de website van Maritiem Nederland.

Meer onderzoek van Panteia:
Binnenvaart groeit volgend jaar 1,8%, Hamburg is bedreiging
Binnenvaart keert het tij, tankvaart houdt het zwaar
Transport en logistiek in 2013 nog steeds in de rode cijfers

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief