DAF wil ‘treintje rijden’ met vrachtwagens gaan testen

727

DAF wil samen met TNO, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland testen gaan doen met autonome vrachtwagens die ‘treintje’ rijden. Inzet van het consortium is om binnen vijf jaar een techniek op de markt te brengen waarmee logistieke bedrijven met dergelijke vrachtwagens de openbare weg op kunnen.

DAF wil ‘treintje gaan rijden’ met vrachtwagens gaan testenMinister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte vandaag bekend  grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan Nederland volgens Schultz internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg.

Zelfrijdende auto

‘Het tijdperk van de zelfrijdende auto is aangebroken’, schrijft de minister. ‘De ontwikkelingen op dit gebied veranderen de relatie tussen bestuurder en voertuig de komende twintig jaar meer  dan de afgelopen honderd jaar gebeurde. Ik wil dat we hier als Nederland niet alleen klaar voor zijn, maar internationaal ook voorop gaan lopen in deze innovatieve ontwikkeling. De zelfrijdende auto zal positief bijdragen aan de doorstroming en veiligheid van het verkeer op ons drukke wegennet. Bovendien rijdt een zelfrijdende auto zuiniger, wat goed is voor mens en milieu.’

Testen

Voordat de zelfrijdende auto klaar is voor veilig gebruik op grote schaal, zullen alle automatische functies stapsgewijs getest moeten worden in de praktijk. Hierdoor kan de nieuwe technologie in kaart worden gebracht en waar nodig worden voorzien van voorschriften. Een voordeel van testen op de openbare weg is ook dat andere weggebruikers kunnen wennen aan zelfrijdende voertuigen.

Deskundigen wereldwijd zijn het er over eens dat voertuigen op termijn de rijtaak van de bestuurder steeds meer overnemen. Inparkeren kan met sommige auto’s al automatisch en is toegestaan. Voor verdergaande toepassingen waarbij de bestuurder het rijden helemaal aan de auto overlaat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande wetgeving nog beperkt.

Zelfrijdende auto voor het eerst op de Nederlandse wegAanpassen regelgeving

Om de testritten op de openbare weg juridisch mogelijk te maken, moet bestaande regelgeving  worden aangepast. Minister Schultz wil een voorstel hiertoe begin 2015 naar de Tweede Kamer sturen. Na de zomer zal ze al bekend maken onder welke voorwaarden en op welke locaties de testritten kunnen plaatsvinden.

Daarnaast wil de minister in internationaal verband het initiatief nemen voor de aanpassing van de regels voor de grootschalige introductie van auto’s die zelf rijden en met andere auto’s kunnen communiceren. De minister kondigt onderzoek aan naar vragen op het gebied van aansprakelijkheid, rijvaardigheidseisen, dataverkeer en privacy en de mogelijke impact op de infrastructuur. Met de Nederlandse automotive sector, kennisinstellingen en de auto- en truckfabrikanten wil ze daarnaast een internationaal netwerk opbouwen voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s. (Bron: Ministerie I&M)

Meer over zelfrijdende voertuigen:
TNO begint praktijkproef met vrachtwagens zonder chauffeur
Zelfrijdende auto voor het eerst op de Nederlandse weg
Minister met Google in gesprek over slimme mobiliteit

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief