DAF ‘IJzersterk bedrijf 2015’

410

EINDHOVEN – De werkgevers- en werknemersorganisaties in de metaal hebben DAF Trucks uitgeroepen tot ‘IJzersterk bedrijf 2015’. DAF dankt deze uitverkiezing aan de bijzondere prestaties die zijn behaald bij het doorlopend verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

DAF ‘IJzersterk bedrijf 2015’De prijs ‘IJzersterk bedrijf 2015’ wordt vergeven door ‘5xbeter – IJzersterk voor veilig werk’, een samenwerkingsverband van de vijf cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro: FME, Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 5xbeter zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro.

Minder ongevallen

Bij DAF wordt doorlopend geïnvesteerd in het verder vergroten van de veiligheid op de werkvloer. In de afgelopen tien jaar, daalde het aantal ‘ongevallen met verzuim’ hierdoor met maar liefst 80 procent. De verbeteringen op het gebied van veiligheid worden continu doorgevoerd op drie niveaus: techniek (beveiliging van machines, veilig onderhoud), veiligheidssystemen (procedures, veiligheidsrondes en melden van onveilige situaties) en cultuur en gedrag. Dat laatste komt tot uiting in de langlopende, intensieve DAF-campagne ‘Ik maak het verschil’.

Verder verbeteren

Harry Wolters, directeur Operations bij DAF: ‘Het is een eer om deze prijs uit handen van zowel de werkgeversorganisaties als de vakbonden te ontvangen. Ik ben er bovenal trots op dat we bij DAF met elkaar veiligheid zo hoog in het vaandel hebben staan. Initiatieven om het telkens weer beter te doen, komen uit de hele organisatie. Ik wil daarom de collega’s op de werkvloer bedanken voor hun gedreven inzet om de veiligheid voortdurend te verhogen: ze komen met ideeën om mogelijk onveilige situaties op te lossen en onze veiligheidscultuur verder te verbeteren. Zij hebben de prijs ècht verdiend. DAF ziet de onderscheiding ook als een aansporing om onverminderd door te gaan op de ingeslagen weg. Elk ongeval is er één teveel.’5xbeter

John Vollenbroek, onafhankelijk jurylid voor 5xbeter IJzersterk bedrijf 2015, prijst de wijze waarop DAF Trucks werk maakt van de veiligheid: ‘DAF Trucks heeft het aantal ongevallen met een factor vijf verlaagd. Opvallend is de manier waarop de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij de werknemers zelf is komen te liggen. In elk team is een kartrekker veiligheid. De wijze waarop kartrekkers functioneren, onderstreept de cultuurverandering. Van een bedrijf waarin leiding en staf richting geven aan veilig werken, naar een bedrijf waarin medewerkers zichzelf continu afvragen wat er moet gebeuren om veiligheid nog verder te verhogen.’ (Bron: DAF)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief