Contributie voor Binnenvaart Logistiek Nederland is driedelig

495

De contributie voor Binnenvaart Logistiek Nederland bestaat straks uit drie onderdelen. Het BLN omvat het lidmaatschap van BLN, het lidmaatschap van Koninklijke Schuttevaer en het sponsorschap van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

BLN bestaat uit leden van de BinnenvaartBrancheunie (BBU), Koninklijke Schuttevaer en de groep Varende Ondernemers. Aan de leden van de BBU wordt in een algemene ledenvergadering van 1 november voorgesteld over te stappen naar het lidmaatschap van BLN. Hetzelfde geldt voor de A-leden van Koninklijke Schuttevaer die BLN is een feit, maar het was een moeizame wegtevens BBU lid zijn. De overige A-leden (met een schip) worden uitgenodigd om lid te worden van BLN, maar worden daartoe niet verplicht. De B-leden van Schuttevaer worden, zonder bijkomende kosten, in de gelegenheid gesteld geassocieerd lid te zijn van BLN. Zij hebben toegang tot de vergaderingen en spreekrecht, maar geen stemrecht.

Niet één factuur
Besloten is dat Schuttevaer onderdeel uitmaakt van BLN, maar vooralsnog binnen BLN zelfstandig blijft opereren met eigen leden en een eigen budget. Omdat Schuttevaer geen BTW heft (en BLN wel) en het Schuttevaerlidmaatschap (en de financiën) via de afdelingen loopt is het dus (nog) niet mogelijk vanuit BLN één factuur te sturen.

BVB
BLN en de binnenvaart maken gebruik van de diensten die het Bureau Voorlichting Binnenvaart aanbiedt, zoals ladingwerving, lobby in Den Haag/Brussel en binnenvaartstatistieken. Het BVB verzorgt ook communicatieactiviteiten en – projecten voor BLN en de andere organisaties.
Het sponsorschap van het BVB wordt automatisch aangeboden wanneer u BLN lid wordt.

Ingroeiregeling
Voor wie de overstap naar de BLN contributie in één keer te groot acht komt er een individuele ingroeiregeling. Met het BLN bestuur wordt dan afgesproken dat binnen een aantal jaren naar het nieuwe contributieniveau wordt toegegroeid.

Het contributiearrangement van BLN bestaat dus uit drie onderdelen:

  • de contributie BLN (economische zaken)
  • de contributie Schuttevaer (nautisch/technische zaken/infrastructuur)
  • de sponsorbijdrage van BVB (voorlichting en reclame)

Contributies

  • De contributie van BLN bedraagt 350 euro per lid/schip + 0,40 per ton excl. BTW.
  • De contributie van Schuttevaer bedraagt 350 euro per lid/schip + 0,05 per ton (A-leden met schepen). B-leden (zonder schepen) betalen 60 euro per jaar. Schuttevaer brengt geen BTW in rekening.
  • B-leden van Schuttevaer zijn zonder meerkosten geassocieerde leden van BLN.
  • A-leden van Schuttevaer die geen BLN lid zijn worden uitgenodigd BLN lid te worden, maar zijn daartoe niet verplicht.
  • Een BVB-sponsorschap bedraagt 0,16 euro per ton met een minimum van 72 euro. Een BVB-A-sponsorschap van het BVB bedraagt 665 euro.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter