Containers per binnenvaart scheelt geld, lasten en tijd

466

Het vervoer van containers per binnenvaart kan verladers veel geld en administratieve lasten schelen. Dat bleek vorig week op en bijeenkomst van het Havenbedrijf Rotterdam, Lean & Green Barge en De Verkeersonderneming voor verladers over containervervoer per binnenvaart in de regio Dordrecht.

Teamleider Shipping Elie Horbeek bij Libbey vertelde de aanwezige verladers over hun recente overstap naar het water tussen Gorinchem en Rotterdam. Het vervoeren van containers per barge, heeft de administratieve lasten bij hen verminderd, wat een reductie in indirecte kosten heeft opgeleverd. Daarnaast kan Libbey doordat zij gevestigd zijn bij de inland terminal in Containers per binnenvaart scheelt geld en administratieve lastenGorinchem snel beschikken over een groot aanbod aan containers van verschillende rederijen en ondervinden ze geen hinder meer van vertragingen op de A15. Ook heeft Libbey besparingen weten te realiseren van 21% op de transportkosten.

Lijndienst op Dordrecht
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd er door middel van een discussie dieper ingegaan op de belemmeringen en op de mogelijkheden van binnenvaart vanaf Dordrecht. Om binnenvaart rendabel te maken in deze regio is het nodig dat verladers samenwerken om zo kritieke massa te generen. Daarnaast dienen import -en exportstromen gecombineerd te worden om zo nog meer financiële voordelen te generen. Tevens is er de conclusie getrokken dat een lijndienst op Dordrecht voordelig zou uitpakken en is er coördinatie nodig door een partij die de stromen kan bundelen. Ook een depot in de regio is essentieel om containers snel voorradig te hebben.

Gezamenlijk optrekken
Na de bijeenkomst hebben enkele aanwezigen kenbaar gemaakt gezamenlijk te willen optrekken in het opzetten van een eventuele verbinding. Met geïnteresseerde verladers wordt een traject gestart om de mogelijkheden verder te onderzoeken. (Bron: De Verkeersonderneming)

Volg TotaalTrans op Twitter