Containeroverslag Rotterdam groeit, ‘Maasvlakte 2 hard nodig’

742

ROTTERDAM – De haven van Rotterdam heeft over de afgelopen drie kwartalen vier procent meer containers overgeslagen. Vanaf maart steeg de containeroverslag zelfs met zes procent. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is de Tweede Maasvlakte dan ook hard nodig om verder te kunnen groeien.

In totaal sloeg Rotterdam in de eerste negen maanden 0,3% meer goederen over. De overslag van overig stukgoed steeg 31%, de overslag van minerale olieproducten bleef met een verlies van elf procent behoorlijk achter ten opzichte van vorig jaar.

Containeroverslag Rotterdam groeit, Maasvlakte 2 hard nodigContainers en breakbulk

Het containerverkeer nam ondanks de congestie deze zomer op de Maasvlakte dus toe. De eerste twee maanden van het jaar bleef de containeroverslag nog achter. In de periode van maart tot en met september is de overslag gemiddeld echter 6% hoger dan vorig jaar. Het voorzichtige economisch herstel is de belangrijkste oorzaak van deze positieve cijfers.

Het containerverkeer bestaat uit het deepsea-segment (van en naar andere continenten, +6%), feederverkeer (het voor- en natransport van deepsea containers, -2%) en shortsea (vertrekpunt en bestemming binnen Europa, +4%). De overslag van lading uit het Verre Oosten liet, mede door het omleiden van schepen naar Antwerpen, in het derde kwartaal een kleine dip zien, terwijl lading van en naar Noord- en Zuid-Amerika toenam. In 2013 verloor Rotterdam feederlading voor het Baltisch gebied aan Hamburg. Die is nu weer grotendeels terug in Rotterdam vanwege congestie in Hamburg, maar ook omdat rederijen vooruitlopend op de opening van terminals op Maasvlakte 2 lading naar Rotterdam verschuiven. De sterke Britse economie is grotendeels verantwoordelijk voor de groei van het shortsea verkeer.

Nat massagoed

Ruwe olie (+2%) zit iets boven het, overigens lage, niveau van 2013. Europese raffinaderijen kennen een lage bezettingsgraad omdat de vraag naar sommige olieproducten laag is en de concurrentie op de wereldmarkt stevig. Minerale olieproducten (-11%) en overig nat massagoed (-9%), vooral grondstoffen voor de chemie, blijven duidelijk achter. Oorzaken moeten gezocht worden in de moeilijke positie van de chemie in Europa, lagere (re-)export van stookolie naar het Verre Oosten, de beperkte economische groei in Europa en toenemende concurrentie door ingebruikname van nieuwe terminals in andere havens. De overslag van LNG is in omvang nog beperkt maar wel meer dan verdubbeld (+137%). Het gaat vooral om in Scandinavië geproduceerd gas dat via Rotterdam zijn weg naar de wereldmarkt vindt.

Droog massagoed

Binnen het segment droog massagoed is de overslag van ijzererts en schroot gedaald (-5%) door onderhoud van een grote hoogoven in Duitsland en daling van het transhipmentvolume. De overslag van kolen is toegenomen (+6%) door het verschuiven van aanvoer van cokeskolen voor hoogovens in Duitsland vanuit andere havens naar Rotterdam en door het opstarten van nieuwe kolencentrales in Duitsland en het proefdraaien van de nieuwe centrales op de Maasvlakte. De toename van energiekolen werd afgevlakt door de opwekking van duurzame energie in de zomermaanden. De overslag van agribulk is fors toegenomen (+26%), onder andere door meer import van soja en meer export van tarwe. De overslag van overig droog massagoed nam toe (+7%). Het gaat onder andere om materialen voor de bouw, grondstoffen voor de industrie en biomassa.

Ro-ro

Ook het roll-on/roll-off verkeer nam toe (+8%) door de opleving van de Britse economie. Overig stukgoed, een segment waar de haven sterk op inzet omdat het relatief veel toegevoegde waarde oplevert, nam zeer fors toe (+31%), onder andere doordat meer staal de haven passeerde en meer lading voor de offshore industrie werd overgeslagen. (Bron: Haven Rotterdam)

Lees ook:
Antwerpse haven stevent af op een nieuw recordjaar
Gent slaat in eerste negen maanden 1% minder over

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief