Concurrentiepositie mainports in gevaar na tariefsstijging NVWA

703

ROTTERDAM – TLN/FENEX, Deltalinqs en het Agrarisch Import Platform (AIP) maken zich grote zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse mainports nu het kabinet heeft besloten de tarieven van de NVWA voor het bedrijfsleven gericht op de agrarische import wederom te verhogen.

Rotterdamse haven slaat in eerste kwartaal 7,2 procent meer overBegin 2014 werd het bedrijfsleven al geconfronteerd met tariefsverhogingen die tussen de 14 en 88 procent lagen. Per 1 april 2015 is daar nog eens 1,5 procent bijgekomen. ‘Het importerend bedrijfsleven waarschuwt voor de effecten van de sterk toegenomen importkosten voor de BV Nederland en doet een dringend beroep op het Nederlandse kabinet om de tariefstijgingen terug te draaien.’

Weer

De stijging van de tarieven van de NVWA met 1,5% vloeit voort uit de prijs- en loonontwikkelingen bij de overheid. Begin 2014 werd ook al een  aantal aanzienlijke tariefsverhogingen doorgevoerd. Zo stegen de tarieven van veterinaire importinspecties met 14% terwijl de tarieven van  fytosanitaire keuringen ineens met 45% stegen. Het laboratoriumonderzoek op levensmiddelen werd voor sommige goederensoorten zelfs 88% duurder.

De verhogingen van de tarieven van de NVWA van vorig jaar werden doorgevoerd omdat het kabinet – na diverse incidenten bij vleesproductiebedrijven – besloot te investeren in de capaciteit van de NVWA. ‘TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn uiteraard voorstander van de aanpak van misstanden, maar de rekening voor de extra kosten van de NVWA moet dan wel bij de sectoren komen te liggen waar incidenten plaatsvonden en de capaciteitsuitbouw wordt doorgevoerd en niet bij de importsector. Nu betaalt de importsector immers niet alleen een rekening die niet bij hen thuishoort maar wordt tegelijkertijd de gezamenlijke inzet van deze sector en de NVWA om controles te stroomlijnen teniet gedaan.’

Nederlandse mainports

Door de opeenstapeling van tariefsverhogingen van de NVWA dreigen de Nederlandse mainports zich naar de mening van het importerend bedrijfsleven binnen de EU uit de markt te prijzen, terwijl overheidsrichtlijnen juist voorschrijven dat het doorberekenen van toezichtlasten niet tot een ongelijk speelveld mag leiden (het zogenaamde kabinetsprogramma ‘Maat Houden’).

‘Het kabinet heeft Logistiek als Topsector benoemd. De ambitie is dat Nederland in 2020 nummer 1 Logistiekland van Europa is. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP ondersteunen deze ambitie uiteraard van harte, maar de enorm toegenomen inspectiekosten voor het importerend bedrijfsleven bevorderen deze ambitie niet. Het gezamenlijk bedrijfsleven roept het kabinet dan ook op om in actie te komen en de onevenredige lasten te verlagen. De ondernemersorganisaties zijn graag bereid het gesprek met het kabinet aan te gaan en mee te denken over oplossingsrichtingen.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief