CO2-uitstoot transport stijgt harder dan toegevoegde waarde

670

DEN HAAG – De CO2-uitstoot van de transportsector in is het derde kwartaal harder gestegen dan de toegevoegde waarde. Dat meldt het CBS.

De emissies namen het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de zeevaart, wat vooral kwam doordat de productie steeg.

CO2-uitstoot transport stijgt harder dan toegevoegde waardeNederland

De Nederlandse economie heeft 0,4 procent meer CO2 uitgestoten in het derde kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot met 1,0 procent. De economie groeide met 1,1 procent op jaarbasis in het derde kwartaal van 2014.

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ was hoger dan een jaar eerder. Elektriciteitsproducenten wekten namelijk meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam en er minder elektriciteit werd geïmporteerd.

Ook in de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ stegen de emissies. Dit komt vooral door de industrie, met name van de aardolie-industrie en de chemische basisproductenindustrie. De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. (Bron: CBS)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief