CO2-gids voor wegvervoer nu beschikbaar

742

De handleiding van vervoerders en verladers voor de toerekening van CO2 in wegtransport is gereed. De gids is gebaseerd op de internationale CEN-EN 16258-standaard en verfijnt de internationale norm. Het geeft vervoerders handvatten voor het toerekenen van CO2 op zendingniveau.

Het idee voor het project kwam aanvankelijk van het samenwerkingsverband DHB Logistiek. TLN, EVO, Green Freight Europe, Connekt/Lean and Green en een groot CO2-gids voor wegvervoer nu beschikbaaraantal ondernemers hebben het idee omarmd. CE Delft, Dinalog, Duoinlog, Panteia/NEA en Syntens hebben het consortium met hun kennis verrijkt en samen hebben alle partijen de handleiding uitgewerkt.

Objectieve gegevens
De samenwerkende partijen publiceren met deze gids een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. De digitale gids kan bedrijven helpen bij het verzamelen van objectieve gegevens die op soortgelijke manier zijn berekend. Ondernemers kunnen de informatie gebruiken voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie, al dan niet in samenhang en aanvulling met gangbare initiatieven voor registratie en reductie van CO2, zoals Green Freight Europe.

Gratis
De deelnemende partijen benadrukken dat de handleiding voor wegvervoer toepasbaar is voor zowel grote als kleine transportbedrijven. De handleiding is gratis, openbaar en in elektronische vorm beschikbaar onder de titel ‘CO2 handleiding wegtransport’. Binnen afzienbare tijd zal ook de Engelstalige editie verschijnen. De initiatiefnemers onderzoeken in aansluiting hierop de mogelijkheden voor een intermodaal vervolg en verdere internationale afstemming. (Bron: EVO)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter