CNV: ‘Jammer dat binnenvaart niet wil praten over cao’

1139

CNV Vakmensen is teleurgesteld dat de werkgeversorganisaties in de binnenvaart het overleg tot verlenging van de opgezegde cao in de binnenvaart niet willen oppakken. Dit vanwege het feit dat de cao nog niet beschikt over een algemeen verbindend verklaring (AVV).

CNV vindt dat de cao het fundament is van de sector. ‘Immers in deze cao zijn ook afspraken gemaakt over bijdragen in het Opleidings- en ontwikkelingsfonds (de stichting cao Binnenvaart) en het pensioen’, schrijft CNV teleurgesteld dat binnenvaart niet wil praten over cao vakbondsbondsbestuurder Tjeerd Orie. CNV Vakmensen behartigt samen met vakorganisatie Nautilus de belangen van werknemers in de Rijn- en Binnenvaart.

Cao
‘Per 1 januari jongstleden tot en met 31 december aanstaande geldt er weer sinds lange tijd een landelijke (minimum) cao voor de werknemers werkzaam in de Rijn- en Binnenvaart’, schrijft Orie. ‘Helaas heeft het ministerie op dit moment nog steeds geen algemeen verbindend verklaring (AVV) afgegeven voor de cao. Dit betekent dat de cao alleen voor werknemers geldt waarvan de werkgever lid is van één van de werkgeversverenigingen. In oktober heeft het ministerie aanvullende informatie gevraagd aan de werkgeversverenigingen. Deze informatie is gelijk toegestuurd in de hoop dat het ministerie snel de AVV verleend. De werkgeversverenigingen hebben de cao inmiddels opgezegd.’

Pensioenfonds
Bij het afsluiten van de huidige cao hebben werkgeversverenigingen en vakbonden met elkaar afgesproken een pensioenwerkgroep op te starten. ‘Doel van deze werkgroep is te bekijken hoe de pensioenregeling toekomstbestendig(er) gemaakt kan worden. Op dit dossier zijn helaas, mede gezien de situatie inzake de cao, nog geen vorderingen gemaakt.’

Vervolg
Werkgeversorganisaties hebben half november overleg met hun leden om te bespreken wat hun insteek en inzet zal zijn met betrekking tot de cao, het opleidings- en ontwikkelingsfonds en het pensioen. Eind november en begin december staan er weer overleggen gepland tussen de werkgeversverenigingen en vakbonden inzake de verschillende onderwerpen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter