CNV stelt ultimatum aan transportbedrijf Althuisius Logistics

690

CNV Vakmensen heeft transportbedrijf Althuisius Logistics in Grou een ultimatum gesteld. Volgens het CNV probeert het transportbedrijf op een creatieve manier van vast personeel af te komen. De bond heeft het transportbedrijf een ultimatum gestuurd, dat afloopt op vrijdag 22 maart, 12.00 uur.

CNV Vakmensen verzet zich tegen de manier waarop Althuisius Logistics een reorganisatie wil doorvoeren, waarbij 19 werknemers (18 chauffeurs en een planner) hun baan verliezen. ‘Althuisius wil de mensen nu ergens anders gaan detacheren, terwijl hun werk wordt overgenomen door uitzendkrachten of andere vormen van flexibele inlening. Dat gaat wat ons betreft niet gebeuren’, stelt Mirjam Pieters, bestuurder van CNV Vakmensen.

Constructief
CNV Vakmensen verzet zich niet tegen de reorganisatie op zich, wèl tegen de manier waarop. ‘In de afgelopen maanden hebben de werknemers zich constructief opgesteld. Ze vinden de reorganisatie uiteraard zeer vervelend, maar begrijpen CNV stelt ultimatum aan transportbedrijf Althuisius Logisticsdat het nodig is. We hebben in januari met Althuisius een sociaal plan afgesproken, waarmee de werknemers hebben ingestemd. Voor negentien mensen betekent dat de komende maanden ontslag.’

Een paar weken geleden kwam Althuisius plotseling met een nieuw plan: de werknemers die op de ontslaglijst staan, zouden nog tot 13 december kunnen blijven, maar… dan wel gedetacheerd bij andere transportbedrijven. De CNV-bestuurder: ‘Je zou denken: dat is mooi, dan hebben ze nog wat langer werk. Maar om te beginnen is dat wel ander werk, en veel verder van huis. En daar komt bij, dat hun huidige werk – in de komende drukke periode – wordt overgenomen door uitzendkrachten, charters of buitenlandse chauffeurs. Daar verzetten we ons fel tegen. Wij willen niet dat de huidige werknemers op deze manier worden verdrongen door goedkoop flexibel personeel. De mensen moeten gewoon hun eigen werk kunnen blijven doen. Pas als er geen werk is, zijn we bereid om te kijken of de mensen ergens anders ingezet kunnen worden.’

Omzeilen
CNV Vakmensen heeft sterk de indruk dat Althuisius met de detacherings-constructie de zogenaamde 26-wekenregel wil omzeilen. Die regel houdt in dat werknemers die worden ontslagen, als eerste in aanmerking komen voor structurele vacatures die binnen 26 weken ontstaan. Pieters: ‘Als de mensen de komende maanden met ontslag gaan, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, is de kans groot dat Althuisius hen direct weer in dienst moet nemen. Want: het werk blijft. In de winterperiode, na december, is het rustiger en is die kans dus veel kleiner. Bovendien is het maar de vraag of het UWV het huidige werk nog beschouwt als ‘eigen werk’ voor de 26-wekenregel, als je eerst zes maanden ergens anders gedetacheerd bent geweest.’

Ultimatum
Het ultimatum loopt af op vrijdag 22 maart, 12.00 uur. Als Althuisius Logistics dan nog geen gehoor heeft gegeven aan de eisen van de vakbonden, volgen er acties in de vorm van werkonderbrekingen of stakingen. Bij Althuisius Logistics in Grou werken in totaal ongeveer 60 mensen.