Bakker logistiek wil juist meer vaste werknemers in dienst

641

Bakker Logistiek heeft onlangs in gesprekken met de vakbonden verteld dat zij op zoek zijn naar meer vaste werknemers. Het Transportbedrijf zegt met minder uitzendkrachten te willen gaan werken. Dat geldt voor zowel de chauffeurs als in het warehouse.

Bakker Logistiek reorganiseert volgens CNV-bestuurder Mirjam Pieters dus niet in warehouse en bij chauffeurs. ‘Wel kijkt men kritisch naar wie er wel of niet in de organisatie past, zo CNV wil duidelijkheid over reorganisatie Bakker Logistiekgeeft de directie aan. Volgens de directie lopen er twee dingen door elkaar: de start met het voeren van functioneringsgesprekken binnen Bakker Logistiek en de reorganisatie onder indirect personeel.’

Instellen OR
De vakbonden hebben met het transportbedrijf afgesproken dat het proces rondom reorganisatie, gedurende de gesprekken met de vakbonden, stil komt te liggen. ‘We hebben met Bakker Logistiek afgesproken dat er inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van de reorganisatie. Normaal gesproken is dit iets wat met name met de ondernemingsraad moet worden besproken, maar die is er nog niet. Wat Bakker Logistiek betreft komt de OR er wel. Bakker Logistiek wil starten met een overlegorgaan onder chauffeurs, loods- en kantoormedewerkers.’

Sociaal plan
Bakker Logistiek heeft ook aangegeven om met vakbonden in gesprek te willen over een sociaal plan. Volgens Pieters heeft Bakker Logistiek zeer helder aangegeven dat er geen sprake is van een overname. ‘Bakker Logistiek kiest voor samenwerkingsverbanden als het European Food Network.’ (Bron: CNV Vakmensen)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter