ChristenUnie pleit voor sobere gratis parkeervoorzieningen

662

ChristenUnie pleit voor sobere gratis parkeervoorzieningen

DEN HAAG – De ChristenUnie wil dat er vanwege de steeds verder internationaliserende transportmarkt sobere gratis parkeervoorzieningen voor de nacht en het weekend langs de Nederlandse wegen komen. Hiermee wil de partij voorkomen dat overnachtende chauffeurs parkeren in de bebouwde kom of reguliere verzorgingsplaatsen volledig bezetten, waardoor andere chauffeurs zich moeilijk kunnen houden aan de rij- en rusttijden.

Tweede Kamerlid Dik-Faber wijst op de overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs bij twee tankstations langs de A20 bij Vlaardingen. Deze chauffeurs willen volgens het Kamerlid niet betalen voor de alternatieve parkeervoorzieningen voor langparkeren. Ook zouden met de komst van de Blankenburgtunnel de twee huidige overbelaste verzorgingsplaatsen Aalkeet en Rijskade langs de A20 verdwijnen. Verder zou met de doortrekking van de A15 in Oost-Nederland eveneens parkeercapaciteit verdwijnen, doordat verzorgingsplaats Oudbroeken langs de A12 wordt opgeheven.

ChristenUnie pleit voor sobere gratis parkeervoorzieningenRegionaal

Dik-Faber wil verder van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu weten of het terecht is dat regionale overheden de parkeerproblemen langs het Rijkswegennet moeten oplossen terwijl deze het gevolg zijn van (de handhaving van) Europees vastgestelde rij- en rusttijden waarin deze regionale overheden geen partij zijn. ‘En klopt het dat Rijkswaterstaat in de concept strategische beheervisie ten aanzien van het parkeren langs Rijkswegen constateert dat er op meerdere locaties sprake is van overbelasting door het langparkeren, maar dat Rijkswaterstaat tegelijkertijd de capaciteit voor langparkeren langs het hoofdwegennet drastisch wil terugschroeven en stelt dat regionale overheden hier een oplossing voor moeten vinden?’ (Bron: Tweede Kamer/Foto’s: Erik van Huizen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief