Chloortransport niet volgens de regels door Amersfoort

938

Een chloortransport door Amersfoort in maart van dit jaar ging over een verkeerd spoor dat niet extra was beveiligd voor gevaarlijke transporten. Ook hield het transport zich niet aan de dienstregeling.

Bij het transport was volgens staatssecretaris Mansveld sprake van in totaal 16 ketelwagens verdeeld over 4 transporten. ‘Slechts zeer incidenteel vinden op basis van convenantafspraken chloortransporten plaats’, schrijft Mansveld op vragen van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. ‘In vergelijking met de chloortransporten die in het verleden hebben plaatsgevonden is er geen sprake van omvangrijke chloortransporten. Sinds 2006 en de daaropvolgende jaren is er sprake geweest van de volgende aantallen ketelwagens: 250, 58, 50, 50, 0, 64, 0 en gepland voor 2013 26.’

Overtredingen
Volgens Mansveld constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al dat het chloortransport van een spoor gebruik heeft gemaakt dat in het draaiboek daarvoor niet is aangegeven en dat ook niet extra beveiligd is voor chloortransporten. ‘Het gebruik maken van een Chloortransport niet volgens de regels door Amersfoortverkeerd spoor en de foutieve locomotiefwissel betreffen beide overtredingen van de milieuvergunning voor het spoorwegemplacement en waarvoor de provincie verantwoordelijk is om eventuele maatregelen te treffen. Ook heeft de ILT geconstateerd dat een van de chloortransporten is afgeweken van de dienstregeling. Daarvoor heeft ILT proces verbaal opgemaakt. Op dit moment loopt het strafrechtelijk onderzoek. Verder afwikkeling en daaruit voortvloeiende maatregelen vinden onder verantwoordelijkheid van het OM plaats.’

Consequenties
Van Tongeren wilde van Mansveld weten of de geconstateerde onregelmatigheden consequenties hebben voor de vervoerder en ProRail, waarbij valt te denken aan de mogelijkheid om de concessies open te breken indien het vaker voorkomt dat zij zich bij chloortransporten niet aan de gestelde eisen houden. Volgens Mansveld is het echter nog te vroeg om te kunnen vaststellen of de geconstateerde onregelmatigheden consequenties hebben voor de vervoerder en/of ProRail. ‘Het strafrechtelijk onderzoek moet dit uitwijzen. De eventuele sancties zullen op basis van de betreffende regelgeving worden opgelegd.’

Alternatieve routes
Een alternatieve route is er volgens Mansveld niet. ‘Vorig jaar is in opdracht van DCMR onderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieve routes voor het periodieke (circa eens per twee jaar) chloortransport door Nederland. Er is gekeken naar diverse alternatieve routes tussen Ibbenbühren in Noord-Duitsland (de productielocatie) en Rotterdam als bestemmingslocatie. Ingeval wordt gereden via de Betuweroute in Nederland moeten de chloortreinen vanuit Ibbenbühren eerst zuidwaarts door Duitsland richting Ruhrgebied rijden, om via Oberhausen en Emmerich de Betuweroute te bereiken; in Duitsland is geen kortere spoorroute beschikbaar. Bij deze route worden per saldo veel meer bevolkingsconcentraties gepasseerd dan bij gebruik van de huidige route van Oldenzaal/grens via Amersfoort naar Rotterdam. Bovendien is die alternatieve route zó lang dat de chloortreinen ergens onderweg een dag geparkeerd moeten worden, omdat ze de hele route niet in één nacht kunnen afleggen; de veiligheidsrisico’s van een dergelijke parkeeractie zijn aanzienlijk. Op basis van dat grensoverschrijdende onderzoek is gebruik van de huidige route te verkiezen boven de onderzochte alternatieven.’

Meer nieuws over spoorvervoer:
Freightliner neemt ERS Railways van Maersk over
Enkelvoudige vergunning binnen spoornetwerk EU
Goederen Stena Line rechtstreeks per spoor naar Poznan
Visbeen Transport wil vaker over spoor en water
Xrail breidt uit naar Noord-Italië