Chemische industrie pleit voor maatregelen veilige Brabantroute

753

DEN HAAG – De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu versneld de reeds toegezegde veiligheidsmaatregelen (ATB-vv) in het kader van de wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen doorvoert op de Brabantroute.

Betuweroute gaat over op groene stroomDe VNCI schrijft geschrokken te zijn van het treinincident dat 6 maart gebeurde in Tilburg. Een vertrekkende passagierstrein is daarbij op een goederentrein gebotst die stil stond voor een rood sein. Hoewel er een kleine lekkage van het product Butadieën (een ontvlambaar gas) plaatsvond, zijn de gevolgen mede door het adequate optreden van de hulpdiensten, beperkt gebleven.

Betuweroute

De VNCI is ook een groot voorstander om de Betuweroute zoveel mogelijk te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op dit moment kan die route echter alleen gebruikt worden voor het internationale vervoer van Rotterdam naar het Duitse achterland.

De VNCI ziet ook de zogenaamde ’boog bij Meteren’ als een structurele oplossing waarmee op termijn een grote risicoreductie kan worden gerealiseerd. Daarmee wordt bewerkstelligd dat goederentreinen van Rotterdam tot Meteren over de Betuweroute kunnen rijden en van daaruit naar het zuiden via de route Den Bosch, Boxtel, Eindhoven naar het belangrijke chemische cluster Chemelot. Zo wordt voorkomen dat goederentreinen via de Brabantroute door de binnensteden van Dordrecht, Breda en Tilburg moeten rijden. De ‘boog bij Meteren’ is door de staatsecretaris al onderzocht en diverse procedures zijn daarvoor al doorlopen. De boog zal in 2024 gerealiseerd zijn en biedt op termijn meer veiligheid voor de bewoners langs het spoor. (Bron: VNCI)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief