‘Chapeau voor la Glissoire’

442

‘Hoeveel jaar is het nu al niet zo dat er zowel bij het wegtransport als bij de binnenvaart geluiden opgaan dat dit zo niet langer kan? In Frankrijk zien we de uitwassen misschien extra uitvergroot in de binnenvaart bij de schippers die de route Rhône-Saône varen. Deze schippers worden door de bevrachters geboycot als ze iets durven zeggen over hun in “de vrije markt’ door bevrachters gedicteerde tarief en liggen nu al maandenlang stil. Een kleine bond durft zijn nek uit te steken en daar iets van te zeggen.’

Ingezonden: Sunniva Fluitsma, ASV 

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaart‘Deze bond heet ‘La Glissoire’. La Glissoire betekent wrijfhout, en dat is een juiste benaming voor een bond die probeert de klappen voor de schippers op te vangen. Dat dit maar moeizaam wil lukken heeft meerdere oorzaken. We weten allemaal dat in deze “vrije markt” alle machten teweer worden gesteld tegen degenen die probeert het leven van een kleine zelfstandige leefbaar te houden (of weer te maken) . Maar daarnaast is het zo dat binnen het Franse systeem  iedere schipper verplicht is een bepaald deel van zijn inkomsten af te dragen aan een “overkoepelende bond” het CNBA. Omdat het CNBA “alle schippers” vertegenwoordigt kan het CNBA zelden stelling nemen vindt men zelf. Zie hier hoe een systeem werkt waarbij een bond een semi-overheidsorgaan wordt met functionarissen die jarenlang blijven zitten op sleutelposities, zeker wetend dat de inkomsten binnen blijven komen, want als lid kun je niet opstappen. Slim aangepakt, vanuit de Franse staat gezien, om mensen stil te krijgen. Zo is het CNBA dus een tandeloze bond geworden en kunnen uitspraken daarvan ons niet verbazen; “la Glissoire moet niet zo’n onrust stoken”. Onrust stoken? La Glissoire benoemt datgene wat al zo lang benoemd had moeten worden.’

‘Alle schippers die nu en in het verleden te maken hebben gehad met de praktijken van de bevrachters in Zuid Frankrijk weten dat schippers totaal respectloos behandeld worden. Dat, als ze opkomen voor hun belangen zoals bijvoorbeeld het claimen van ligdagen, ze geboycot worden. Het is het gebied waar de schipper niets te vertellen heeft. Geen ligdagen worden uitbetaald bij wind of regen staat er in je charter, take it or leave it, alle risico’s voor de schipper. Ja, je hebt keus, je kan de reis ook niet doen. De kleinste schepen kunnen nog naar een ander gebied (als die vaarwegen tenminste open zijn want door gebrek aan onderhoud….maar dat is een ander verhaal). Maar de grotere schepen zitten gevangen in het Rhonedal en dat weet de bevrachter heel goed.  Diep respect voor degene die de rol van de bevrachters in het zuiden spelen durft aan te kaarten.  Daarom, diep respect voor la Glissoire. Wij hebben la Glissoire leren kennen als een bond die verder kan denken dan het belang van de eigen leden. Zij kwamen net als de Belgische bond Ons Recht samen met ons op voor een betere positie voor de particuliere binnenvaart in Europa. Daar heeft de heer Delhay een gloedvol betoog gehouden voor de Europese Commissie waarbij hij uitlegde hoe afhankelijk de particuliere binnenvaart is gemaakt van machten waar zij zich nooit tegen teweer kunnen stellen. Ook kwam la Glissoire op, net als Ons Recht, om die CCR (overgangs)eisen van tafel te krijgen. En dat terwijl de Fransen nog nergens last van hadden (en hebben!). Maar dit wrijfhout kon verder kijken dan het eigen belang op korte termijn. Die begreep dat we een gezamenlijk belang hebben. Inmiddels is Delhay zijn schip kwijt, die kreeg allang geen werk meer. Maar ondanks dat vindt hij dat er nu eenmaal dingen gezegd moeten worden, omdat dat in ons belang is. Chapeau, monsieur Delhay et monsieur Claeys, chapeau la Glissoire! Waren er meer zo moedig dan kwamen we een stuk verder.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief